SUOMEN PANKKI
Bofit julkaisu
25.3.2011

BOFIT-ennusteet: Venäjän ja Kiinan talouskasvu ripeää pienestä hidastumisesta huolimatta

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän kokonaistuotannon kasvavan ripeästi ja tuonnin vielä nopeammin vuosina 2011–2013. Talouden elpyminen maailman syvimpiin lukeu-tuneesta tuotannon pudotuksesta hidastui erityisesti syksyllä 2010. Talven piristymisen jälkeen BKT:n kasvun ennustetaan hidastuvan vuosien 2011–2012 noin 5 prosentin kasvusta kohti 4 prosenttia vuonna 2013, jos öljyn hinta on ennustejaksolla noin 100 dollaria tynnyriltä. BKT:n kasvua rajoittaa tuonnin nopea kasvu, jonka ennustetaan olevan noin 15 % vuonna 2011 ja noin 10 % vuosina 2012–2013. Venäjän talouskehitykseen liittyy erisuuntaisia riskejä. Esimerkiksi öljyn hinnan nousu oletetusta tukisi talouden kasvutahtia. Toisaalta inflaation pysyminen Venäjällä odotettua nopeampana veisi pohjaa yksityiseltä ku-lutukselta. Myös tuonnin arvioitua vahvempi kasvu rajoittaisi kotimaisen tuotannon kasvua ennustetusta.
 
Finanssikriisin aikana Kiina säilytti nopean talouskasvun investointipainotteisen elvytyspaketin ansiosta. Vuonna 2010 maan talous kasvoi 10,3 %. Elvytyspaketista johtuneen valtaisan luototuksen sekä elintar-vikkeiden ja raaka-aineiden hintojen nousun aiheuttamien inflaatiopaineiden takia talouspolitiikan paino-piste on sittemmin siirtynyt inflaation hillintään rahapolitiikkaa kiristämällä. Tämän seurauksena Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT uskoo Kiinan BKT:n reaalikasvun hidastuvan 9 prosent-tiin vuonna 2011. Vuosina 2012–2013 kasvun ennustetaan hidastuvan edelleen 8 prosenttiin. Ennustejak-solla maailmantalouden uusien epävarmuuksien lisäksi inflaatio ja kiinteistösektorin ongelmat ovat suu-rimmat välittömät riskit tasapainoiselle talouskehitykselle.
 
Ennusteet:
Lisätietoja:  
Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
Vanhempi ekonomisti Jouko Rautava, 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina)