BOFIT Venäjä-tilastot

Kokonaistalouden kuvaajia | Julkistalouden kuvaajia | Rahatalouden kuvaajia | Tilastot 1990-2007
Sivua päivitetty 4.8.2016
Kokonaistalouden kuvaajia
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ajalta
BKT, %-muutos 8.5 5.2 -7.8 4.5 4.3 3.5 1.3​ 0.7 -3.7 -1.2  Q1/16
BKT, mrd. RUB 33 248 41 277 38 807 46 308 59 698 66 927 71 017​ 77 945​ 80 804 18 561 Q1/16
BKT, mrd. EUR1 949 1 133 879 1 150 1 460 1 676 1 ​677​​ 1 530 1 187  225 Q1/16
BKT, mrd. USD1 1 300 1 658 1 223 1 525 2 031 2 154 2 229 2 019 1 318  248 Q1/16
Teollisuustuotanto,
vuosimuutos, %
6.8 0.6 -10.7 7.3 5.0 3.4 0.4​ 1.7​ -3.4 0.4  1-6/16
Kiinteät investoinnit,
vuosimuutos, %
23.8 9.5 -13.5 6.3 10.8 6.8 0.8​ -2.7​ -8.4 -4.8 Q1/16
Vähittäiskaupan myynti,
vuosimuutos, %
16.1 13.7 -5.1 6.5 7.1 6.3 3.9​ 2.5​ -10.0  -5.7  1-6/16
Tavaravienti, mrd. USD 346.5 466.3 297.2 392.7 515.4 527.4 523.3​ 497.8 340.3  104.3 1-5/16
Tavaratuonti, mrd. USD 223.1 288.7 183.9 245.7 318.6 335.8 341.3 ​308.0​ 194.1 67.6 1-5/16
Vaihtotase, mrd. USD 72.2 103.9 50.4 67.5 97.3 71.3 34.8​ 58.4​ 67.2 15.9  Q1-2/16
Työttömyys, %
(vuoden/jakson lopussa)
6.0 7.6 8.0 7.0 6.0 5.1 5.6​ 5.3 5.8 5.4  6/16
Väestö, milj. henkeä,
(vuoden lopussa)
142.8 142.7 142.8 142.9 143.0 143.3 143.7​ ​146.3 146.5    
1) Vuosikeskiarvo.
Lähteet: Rosstat, Venäjän keskuspankki.
Federaatiohallinnon julkistalouden kuvaajia
(% BKT:stä ellei toisin ilmoiteta; velkatilanne vuoden/jakson lopussa)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ajalta
Tulot 23.4 22.5 19.5 17.9 20.3 20.7 19.5 20.3​ 18.5 15.3 1-6/16
Menot 18.0 18.4 24.8 21.9 19.8 20.9 20.0 20.8​ 21.2  19.3  1-6/16
Ylijäämä 5.4 4.1 -5.4 -4.0 0.5 -0.2 -0.5 -0.5 -2.6  -4.0  1-6/16
Valtion velka 7.2 6.5 8.3 9.0 9.5 10.5 11.3 14.4​ 13.6 13.1 Q1/16
Ulkomainen velka 2.7 1.9 2.2 2.1 1.9 2.8 3.0​ 2.8  2.3  2.9 Q1/16
Ulkomainen velka, mrd.USD 35.8 28.2 29.5 32.2 33.6 53.5 61.7 41.6 30.0 34.4 Q1-2/16
Vararahastot, mrd. USD1 156.8 225.1 152.1 113.9 112.0 150.7 176.0​ 159.1 121.7 110.4 7/16
1) Sisältää reservirahaston ja kansallisen hyvinvointirahaston.
Lähteet: Finanssiministeriö (budjetti, valtion velka ja vararahastot), Venäjän keskuspankki (ulkomainen velka).
Rahatalouden kuvaajia
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ajalta
Inflaatio, vuosimuutos, % 11.9 13.3 8.8 8.8 6.1 6.6 6.5​ 11.4 12.9 7.5 6/16
M2, vuosimuutos, % 47.5 1.7 16.3 28.5 22.3 11.9 14.6 2.2 11.5 12.3  6/16
Keskipalkka, USD1 531 695 588 690 795 857 935 842 553  593 6/16
Keskipalkka, EUR1 388 475 422 520 572 667 704 638 498 528 6/16
Talletuskorko, % 5.2 7.0 8.2 4.9 5.7 6.1 5.1 12.29 8.43 7.04 5/16
Lainakorko, % 10.8 15.5 13.7 9.1 9.3 9.4 9.4 18.31 13.80  13.06 5/16
Valuuttavaranto, mrd $
(sis. kulta)
476.4 427.1 439.0 479.4 498.6 537.6 509.6 385.5 368.4 392.8  6/16
Urals-öljyn hinta,
USD/ tynnyri1
69.50 94.06 60.93 78.11 109.60 110.75 108.31​ 97.88 51.45 39.96 7/16
RUB/USD vaihtokurssi
(jakson lopussa)
24.55 29.38 30.19 30.48 32.20 30.50 32.89 58.93 73.99 66.78 7/16
RUB/EUR vaihtokurssi
(jakson lopussa)
35.93 41.44 43.46 40.33 41.67 40.33 45.32 72.34 80.67 74.49 7/16
1) Vuosikeskiarvo, kuluva vuosi: jakson lopussa.
Lähteet: Rosstat, Venäjän keskuspankki, Bloomberg.


Muualla palvelussa

Muualla verkossa