BOFIT Venäjä-tilastot

  
Sivua päivitetty 30.12.2016
Kokonaistalouden kuvaajia
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ajalta
BKT, %-muutos 8.5 5.2 -7.8 4.5 4.3 3.5 1.3 0.7 -3.0 -0.7 Q1-3/16
BKT, mrd. RUB 33 248 41 277 38 807 46 308 59 698 66 927 71 017 77 803 81 287 60 730 Q1-3/16
BKT, mrd. EUR1 949 1 133 879 1 150 1 460 1 676 1 677 1 527 1 194 797 Q1-3/16
BKT, mrd. USD1 1 300 1 658 1 223 1 525 2 031 2 154 2 229 2 015 1 326 889 Q1-3/16
Teollisuustuotanto, vuosimuutos, % 6.8 0.6 -10.7 7.3 5.0 3.4 0.4 1.7 -3.4 0.8  1-11/16
Kiinteät investoinnit, vuosimuutos, % 23.8 9.5 -13.5 6.3 10.8 6.8 0.8 -1.5 -8.4 -2.3 Q1-3/16
Vähittäiskaupan myynti, vuosimuutos, % 16.1 13.7 -5.1 6.5 7.1 6.3 3.9 2.5 -10.0 -5.1 1-11/16
Tavaravienti, mrd. USD 346.5 466.3 297.2 392.7 515.4 527.4 523.3 497.8 340.3 225.0 1-10/16
Tavaratuonti, mrd. USD 223.1 288.7 183.9 245.7 318.6 335.8 341.3 308.0 194.1 154.3 1-10/16
Vaihtotase, mrd. USD 72.2 103.9 50.4 67.5 97.3 71.3 34.8 58.4 67.2 15.9 Q1-3/16
Työttömyys, % (vuoden/jakson lopussa) 6.0 7.6 8.0 7.0 6.0 5.1 5.6 5.3 5.8 5.4 11/16
Väestö, milj. henkeä, vuoden lopussa2 142.8 142.7 142.8 142.9 143.0 143.3 143.7 146.3 146.5    
1) Käytetyt valuuttakurssit ovat vuosikeskiarvoja (kuluva vuosi: keskiarvo vuoden alusta).
2) 2015 sisältää Krimin niemimaan väestön.
Lähteet: Rosstat, Venäjän keskuspankki.
Federaatiohallinnon julkistalouden kuvaajia
(% BKT:stä ellei toisin ilmoiteta; velkatilanne vuoden/jakson lopussa)
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ajalta
Tulot 23.4 22.5 19.5 17.9 20.3 20.7 19.5 20.3 18.5 15.2 1-11/16
Menot 18.0 18.4 24.8 21.9 19.8 20.9 20.0 20.8 21.2 17.6 1-11/16
Ylijäämä 5.4 4.1 -5.4 -4.0 0.5 -0.2 -0.5 -0.5 -2.6 -2.4 1-11/16
Valtion velka 7.2 6.5 8.3 9.0 9.0 9.7 10.6 13.2 13.6 12.9 Q1-3/16
Ulkomainen velka 2.9 1.8 2.6 2.3 1.7 2.5 2.8 2.1 2.3 2.9 Q1-3/16
Ulkomainen velka, mrd. USD 37.4 29.5 31.3 34.6 34.7 54.4 61.7 41.6 30.6 36.0 Q1-3/16
Vararahastot, mrd. USD1 156.8 225.1 152.1 113.9 112.0 150.7 176.0 159.1 121.7 102.6 11/16
1) Sisältää reservirahaston ja kansallisen hyvinvointirahaston.
Lähteet: Finanssiministeriö (budjetti, valtion velka ja vararahastot), Venäjän keskuspankki (ulkomainen velka).
Rahatalouden kuvaajia
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ajalta
Inflaatio, vuosimuutos, % 11.9 13.3 8.8 8.8 6.1 6.6 6.5 11.4 12.9 5.8 11/16
M2, vuosimuutos, % 47.5 1.7 16.3 28.5 22.3 11.9 14.6 2.2 11.5 12.0 9/16
Keskipalkka, USD1 529 693 593 698 806 864 946 845 553 560 11/16
Keskipalkka, EUR1 386 473 426 527 579 672 712 641 498 519 11/16
Talletuskorko, % 5.20 7.00 8.20 4.90 5.70 6.10 5.10 12.29 8.43 6.01 10/16
Lainakorko, % 10.80 15.50 13.70 9.10 9.30 9.40 9.40 18.31 13.80 12.07 10/16
Valuuttavaranto, mrd. USD (sis. kulta) 476.4 427.1 439.0 479.4 498.6 537.6 509.6 385.5 368.4 385.3 11/16
Urals-öljyn hinta, USD/ tynnyri1 69.5 94.1 60.9 78.1 109.6 110.8 108.3 97.9 51.5 43.8 11/16
RUB/USD vaihtokurssi (keskiarvo)2 25.6 24.9 31.7 30.4 29.4 31.1 31.9 38.6 61.3 67.4 1-11/16
RUB/EUR vaihtokurssi (keskiarvo)2 35.0 36.4 44.1 40.3 40.9 39.9 42.3 51.0 68.1 69.0 1-11/16
1) Vuosikeskiarvo (kuluva vuosi: kuukausikeskiarvo).
2) Vuosikeskiarvo (kuluva vuosi: keskiarvo vuoden alusta).
Lähteet: Rosstat, Venäjän keskuspankki, Bloomberg.