Bank stress tests as an information device for emerging markets: The case of Russia

BOFIT Discussion Papers
Bank stress tests as an information device for emerging markets: The case of Russia
3/2012
Kirjoittaja(t):
Zuzana Fungáčová and Petr Jakubík
2012. 27 pages / sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISBN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
ISSN:
978-952-462-734-4
(verkkojulkaisu)

Julkaistu: Czech Journal of Economics and Finance, Volume 63, Issue 1, pages 87-105, 2013

Lataa julkaisu (1,29 MB)

Tiivistelmä
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kehittyvän talouden pankkisektorin oman pääoman riittävyyttä stressitestikehikon avulla. Kehittyvien talouksien tapauksessa sekä aineistojen saantiin että aikasarjojen pituuteen liittyy usein merkittäviä ongelmia. Tämän takia tutkimuksessa käytetään ns. top-down-metodia, jonka aineistovaatimukset ovat kohtuullisen pieniä. Lisäksi kehittyvissä talouksissa luottokannan kasvuvauhti on tyypillisesti hyvin vaihteleva, ja siksi pankkien tase-erien kehitystä ennustetaan yksinkertaisen dynaamisen mallin avulla.

Esitettyä stressitestikehikkoa käytetään Venäjän pankkisektorin analysoinnissa. Tulokset osoittavat pankkien omavaraisuusasteen vaihtelevan voimakkaasti kokonaiskysynnän vaihteluiden mukaan. Pankkien pääomien riittävyyden tarkastelussa käytetään kahta erilaista skenaariota talouden kasvusta. Sekä perusuran että epäsuotuisan kehityksen vallitessa luottokannan kasvu laskee omavaraisuusastetta ja johtaa pankkien riskipainotettujen varojen kasvamiseen. Stressitestin tulokset osoittavat, että tarve pankkisektorin lisäpääomittamiseen on olemassa. Venäjän valtion suuri omistusosuus pankkisektorilla sekä valtion hyvä rahoitusasema tarkoittavat kuitenkin, että järjestelmätason riski on erittäin pieni.
 

 Untitled