Has the Chinese growth model changed? A view from the credit market

BOFIT Discussion Papers
Has the Chinese growth model changed? A view from the credit market
5/2012
Kirjoittaja(t):
Risto Herrala and Yandong Jia
2012. 26 pages / sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISBN:
978-952-462-736-8
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (0,71 MB)

Tiivistelmä
Kiinan talouden kasvu on perustunut talouden avautumiselle ja kilpailun lisääntymiselle. On kuitenkin esitetty arvioita, joiden mukaan Kiinan kasvumalli olisi maan WTO-jäsenyyden jälkeen muuttunut kohti valtiokapitalismia, eli suuria valtionyrityksiä suosivaan suuntaan. Kiinan poliittisen järjestelmän läpinäkymättömyys kuitenkin tekee asian todentamisen kovin vaikeaksi.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Kiinan talouspolitiikan mahdollista muuttumista pörssilistattujen yritysten luotontarjonnan muutoksien kautta. Ekonometrinen tarkastelu tukee hypoteesia politiikkamuutoksesta; valtionyritysten luottorajoitteet ovat viime vuosikymmenen aikana keventyneet verrattuna yksityisten yritysten kohtaamiin luottorajoitteisiin. Luottorajoitteissa havaitaan myös muiden politiikkamuutosten aiheuttamia vaihteluita. Abstract
A cornerstone of the Chinese growth model has been the opening up of its economy to private competition. Some observers claim that China has changed course since joining the WTO by increasingly promoting ‘state capitalism’, the large State Owned Enterprises, thereby compromising a growth model that has served it well. Due to the opaqueness of the Chinese system, even such a major shift in policy has been difficult to verify.

We are able to look inside the covert policy process by studying the credit supply to Chinese listed companies, the drivers of the growth miracle, of the past decade. The econometric analysis corroborates the policy shift: we find a significant improvement in credit supply conditions of government firms relative to other firms during the latter part of the decade. The estimations also provide evidence of other major trends in credit supply that reflect the Chinese government’s policy objectives.  

JEL: C58, E44, G30, O16
Keywords: Chinese economy, credit constraints, corporate finance