Conditionality in Chinese bilateral lending

BOFIT Discussion Papers
Conditionality in Chinese bilateral lending
14/2011
Kirjoittaja(t):
Mikael Mattlin, Matti Nojonen
2011. 36 pages / sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISBN:
978-952- 462-709-2
(verkkojulkaisu)

Julkaistu: Journal of Contemporary China, Volume 24, Issue 94, 2015: 701-720 as Conditionality and Path Dependence in Chinese Lending

Lataa julkaisu (0,71 MB)

Tiivistelmä:
Yleisesti oletetaan, että koska Kiina on pitkään pitänyt kiinni puuttumattomuus- ja suverentiteettiperiaatteista ja usein kritisoi Lännen interventionismia, Kiina myös lainaa ja sijoittaa ulkomaille ilman politiikkaehtoja. Tämä keskustelupaperi tarkastelee yleistä keskustelua lainojen ehdollistamisesta, sekä Kiinan sisällä käytyä ehdollistamiskeskustelua. Seuraavaksi tarkastelemme Kiinan valtio-omisteisten politiikkapankkien (policy banks) bilateraalisia lainoja, erityisesti Exim-pankin osalta. Keskustelupaperin argumentti on, että Kiinan oletettu vastahakoisuus ehdollistamista vastaan pätee lähinnä jos tämän käsitteen ymmärretään tarkoittavan niitä nimenomaisia politiikkaehtoja, joita Maailmanpankkiryhmän lainausinstituutiot tavanomaisesti ovat edellyttäneet, kuten yksityistämistä tai rahoitusmarkkinoiden avaamista. Kirjallisuuskatsauksen sekä lainojen piirteiden ja alustavien Kiinan bilateraalilainoituksen empiiristen tapausten analyysien pohjalta, identifioimme neljä hypoteettista ehdollistamisen muotoa: poliittinen ehdollistaminen, upotettu ehdollistaminen, ristikkäinen ehdollistaminen sekä emergentti ehdollistaminen. Nämä ehdollistamisen muodot eivät, ensimmäistä lukuunottamatta, todennäköisesti ole yhtenäisen valtiotoimijan asettamia. Sen sijaan ne ilmaantuvat kiinalaisten valtiollisten lainaajien ja valtionyhtiöiden merkittävien kehitysmaapanostusten epäsuorana seurauksena.