Mapping the State of Financial Stability

BOFIT Discussion Papers
Mapping the State of Financial Stability
18/2011
Kirjoittaja(t):
Peter Sarlin, Tuomas A. Peltonen
2011. 44 sivua / pages.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISSN:
978-952- 462-713-9
(verkkojulkaisu)

Julkaistu: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Volume 26, October 2013, Pages 46–76

Lataa julkaisu (0,52 MB)

Tutkimuksessa hyödynnetään Itseorganisoituvaan karttaan  (engl. Self-Organizing Map, SOM) perustuvaa mallia kuvaamaan rahoitusmarkkinoiden vakautta ja systeemiriskin lähteitä sekä ennustamaan finanssikriisejä. SOM-mallin avulla moniuloitteinen aineisto voidaan kuvata kaksiuloitteisesti, mikä mahdollistaa systeemiriskiin vaikuttavien yksittäisten muuttujien analysoinnin. Lisäksi mallia voidaan käyttää osoittamaan yksittäisen maan sijainti finanssivakaussyklin eri vaiheissa. Syklin vaiheita ovat kriisiä edeltävä, kriisi, kriisistä toipuva ja vakaa. Tulosten perusteella SOM-malli on parempi tai vähintään yhtä hyvä kuin perinteinen logit-malli luokittelemaan otosaineisto ja ennustamaan vuonna 2007 alkanut globaali finanssikriisi. Mallin toimivuutta testataan muuttamalla mallin oletuksia, politiikantekijän preferenssejä ja ennustushorisonttia.