Liikaraha, inflaatio ja vakauttaminen

Idäntalouksien katsauksia - Review of Economies in Transition
Liikaraha, inflaatio ja vakauttaminen
3 / 1992
Author(s):
Jouko Rautava
1992. 16 sivua / pages.
Publisher:
Suomen Pankki - Finlands Bank
 
Selvityksessä tarkastellaan niitä ensivaiheen ongelmia, joita Itä- ja Keski-Euroopan entiset sosialistimaat (siirtymätaloudet) joutuvat ratkaisemaan markkinatalouteen pyrkiessään. Sosialistisessa taloudessa rahan merkitys oli pitkälti toinen kuin markkinataloudessa ja niinpä siirtymätalouksien ensimmäisenä tehtävänä voidaan pitää rahan merkityksen ja sen perinteisten toimintojen (vaihdon väline, arvon mitta ja varallisuuden muoto) palauttaminen. Siirtymätalouksien rahatalouden vakauttamisessa on yksinkertaisimmillaan kysymys juuri rahan perusfunktioiden palauttamisesta.

Siirtymätalouksien rahatalouden vakauttamisen voidaan ajatella tapahtuvan kahdessa vaiheessa. I-vaiheessa rahajärjestelmän romahtamisen aiheuttanut budjettivaje täytyy saada hallintaan (flow problem) sekä kumulatiivisen budjettivajeen, hintasäännöstelyn ja tavarapulan aiheuttaman tileille kertyneen liikarahan reaaliarvoa laskettua (stock problem). Yleensä liikarahaongelma on ratkennut hintojen vapauttamista seuranneen korkean inflaation avulla, joka on syönyt talletusten reaaliarvoa. Rahatalouden vakauttamisen II-vaihe liittyy puolestaan irti päästetyn inflaation taltuttamiseen. Siihen on pyritty ensisijaisesti valuuttakurssin kiinnittämisen avulla, mutta vakauttamisen onnistuminen edellyttää myös muita talouspoliittisia toimia.

Minkään siirtymätalouden ei vielä voida katsoa ohittaneen vakauttamisen II-vaihetta ja esimerkiksi Venäjä ja Baltian maat kamppailevat vielä keväällä 1992 I-vaiheen ongelmien kanssa. 
 
​Uudelleenjulkaistu pdf-muodossa 2002.
Reprint in PDF format 2002.