Itäisen Euroopan talouskehitys 1994

Idäntalouksien katsauksia - Review of Economies in Transition
Itäisen Euroopan talouskehitys 1994
1/1995
Author(s):
Vesa Korhonen
1995. 26 sivua / pages.
Publisher:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISSN:
1235-7405
(Web publication)
 
Lataa julkaisu (0.69 MB)

Yhteenveto
Vuonna 1994 useimmissa itäisen Euroopan maissa koettiin huomattava taloudellinen käänne parempaan. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun talousuudistukset laajemmin aloitettiin itäisessä Euroopassa 5 6 vuotta sitten, bruttokansantuote ja teollisuustuotanto kasvoivat kaikissa tässä tarkastelluissa seitsemässä maassa. Bkt:n kasvuvauhti oli Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa 4 5 % ja Bulgariaa lukuun ottamatta muissakin maissa noin 3 %. Vienti veti ainakin kuudessa maassa, yksityinen kulutus kasvoi ainakin viidessä maassa ja investoinnit kasvoivat viidessä maassa. Kuitenkaan toistaiseksi useimmissa itäisen Euroopan maissa työttömyys ei ole lieventynyt tai on pienentynyt varsin vähän. Tšekkiä lukuun ottamatta työttöminä on edelleen 11 16 % työvoimasta.

Tuotannon kasvun rinnalla Tšekin, Slovakian ja Romanian onnistui selvästi taltuttaa inflaatiota, joskin Romanian inflaatio oli edelleen nopeaa Tšekin ja Slovakian inflaation vaimetessa noin 10 prosenttiin vuodessa. Tämä tapahtui erilaisilla politiikkayhdistelmillä, Tšekissä kiristämällä entisestään finanssipolitiikkaa ja jatkamalla palkankorotusten verottamista sekä Slovakiassa kotimaisen luotonannon tiukentumisen kautta. Romaniassa inflaatiota hillittiin raha- ja tulopolitiikalla. Puolassa inflaatio vaimeni niin ikään, mutta pysytteli sitkeästi 30 prosentissa palkkojen noustua edellisvuotta nopeammin. Unkarissa valtion budjettivaje oli suuri jo neljännen peräkkäisen vuoden syveten lähes 8 prosenttiin bkt:sta, kotimainen luotonanto hieman löystyi ja inflaatio jatkui entiseen noin 20 prosentin tahtiin. Bulgariassa kansallisen valuutan romahdus keväällä 1994 romutti vakauttamistavoitteet, joiden eteen valtion hyvin suuri budjettivaje lähes puolitettiin.

Itäisen Euroopan maiden vienti kasvoi selvästi vuonna 1994, mikä useimmille maille merkitsi käännettä heikon vuoden 1993 jälkeen. Vienti Puolasta, Slovakiasta ja Romaniasta kasvoi arvoltaan 20 25 % (US-dollareissa mitattuna) sekä Unkarista ja Sloveniasta pitkälti toistakymmentä prosenttia. Tuonnin kasvu jatkui myös ripeänä, useimmissa maissa arvoltaan runsaan 10 prosentin vauhdilla. Lähes kaikkien itäisen Euroopan maiden kauppa- ja vaihtotaseen vaje pieneni huomattavasti tai ylijäämä kasvoi. Vajeongelmaan 1992 93 joutuneessa Puolassa vaihtotaseen vaje pieneni vajaaseen 1 mrd. US-dollariin (1 % bkt:sta). Sitä vastoin Unkarissa vaihtotaseen vaje, joka oli suuri jo edellisenä vuonna, syveni vuonna 1994 lähes 4 mrd. US-dollariin (noin 9 % bkt:sta).

Itäisen Euroopan yksityistämisohjelmat, jotka koskevat suuria ja keskisuuria yrityksiä sekä osaa pienemmistä yrityksistä, ovat edenneet vaihtelevasti. Tšekissä, jossa valtionyrityksistä on yksityistetty 80 %, yksityistämisvirasto tekee inventaaria ja on sulautettavissa muuhun valtionhallintoon vuonna 1996. Lukuun ottamatta Romaniaa ja Bulgariaa yksityistäminen ei vuonna 1994 muissa maissa mainittavammin vilkastunut. Kaikki kuusi maata pyrkivät vauhdittamaan valtionyritysten yksityistämistä merkittävästi vuonna 1995, mikä neljässä maassa perustuu paljolti ns. kuponkiyksityistämiseen. Puola pyrkii käyttämään painokkaammin useita muita menetelmiä ja Unkarissa yrityksiä pyritään ennen muuta myymään siten, että yksityistäminen tuottaisi tuloja mahdollisimman paljon ja nopeasti sekä valtion budjettiin että maksutaseeseen.Reprint in PDF format 2002.
Uudelleenjulkaistu pdf-muodossa 2002.