Tietoa sivustosta

Suomen Pankin verkkopalveluun on koottu tietoa mm. Suomen Pankista, sen toiminnasta ja tehtävistä sekä kansainvälisestä roolista eurojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenenä.
 
Suomen Pankin uudet verkkosivut avattiin tammikuussa 2011. Sivusto uudistettiin teknisesti, visuaalisesti ja osin myös sisällöllisesti. Teknisestä toteutuksesta vastasi Sininen Meteoriitti Oy.
 
Sivustoa ylläpitää ja siitä vastaa Suomen Pankki. Sivuston ylläpidossa pyritään sisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Suomen Pankin verkkopalvelun tiedot perustuvat luotettaviin lähteisiin. Osaa materiaalista päivitetään säännöllisesti. Teknisistä syistä verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Suomen Pankki ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.
Sivuston rakenne

Sivuston sivut on jaettu kahteen tai kolmeen palstaan. Vasemmalla palstalla on kunkin osion sisältövalikko, keskipalstalla sivun pääasiallinen sisältö ja oikealla palstalla liitetiedostoja, linkkejä palvelun muihin osioihin tai muihin verkkopalveluihin sekä kuvitusta. Sivujen yläreunassa ovat valittavina verkkopalvelun pääosiot sekä tukitoiminnot.
 

Etusivu

Sivuston etusivulle on koottu ajankohtaisia aiheita, kuten puheita, tiedotteita ja uutisia. Uusimmat julkaisut ja tapahtumat on nostettu keskipalstalle. Keskipalstan alaosassa on oikopolkulinkkejä sivuston sisältöihin. Suosituimmat sisällöt  välilehdellä on sisältöpilvi, josta voi sanaa klikkaamalla päästä kyseisen sanan sisältäville sivuille. Media-välilehdeltä löytyvät pankin viestinnän yhteystiedot. Sivun oikeasta yläreunasta teemakuvan vierestä on linkit Euro.fi-sivustoon, Suomen Pankin rahamuseoon ja siirtymätalouksien tutkimuslaitokseen (BOFIT). Nämä linkit voivat muuttua. Oikealla palstalla on valikoima tilastotietoja koroista sekä valuuttakursseista. Tilastotietojen alapuolella on linkkilista pankin muihin sivustoihin tai tärkeisiin yhteistyötahoihin.
 
Sivusto koostuu kahdeksasta pääosiosta:
 

Julkaisut

Suomen Pankin julkaisutuotantoon kuuluu aikakausjulkaisuja, tieteellisiä tutkimuksia, tilastojulkaisuja sekä ohje- ja sääntökokoelmia. Osa Euroopan keskuspankin julkaisuista ilmestyy myös suomen kielellä Suomen Pankin julkaisemana.
 
Useimmat Suomen Pankin julkaisut löytyvät sähköisessä muodossa tässä osiossa. Julkaisut ovat PDF-muodossa, ja niiden lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelmisto. Ohjelman voi ladata ilmaiseksi osoitteesta http://www.adobe.fi/products/acrobat/readstep2.html.

Julkaisut-osiossa on mahdollista tilata pankin varastossa olevia painettuja julkaisuja sekä liittyä sähköisten julkaisutietojen tilaajaksi.
 

Tilastot

Osioon on koottu Suomen Pankin julkaisemat tilastot ja niihin liittyviä tietoja. Osa raporteista on luettavissa myös osiossa Tilastojulkaisut. Euroalueen tilastoja  osassa on valikoima koko euroaluetta koskevia tilastoja maittain jaoteltuina.
 

Tutkimus

Suomen Pankin tutkimus suuntautuu aiheisiin, jotka liittyvät keskuspankin tehtäväkenttään. Suomen Pankin tutkimus kehittää rahapolitiikan valmistelua ja tuottaa tietoa Suomen, Euroopan ja maailmantalouden toiminnasta. Koska Suomen Pankin tehtäviin kuuluu myös edistää maksujärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän luotettavuutta ja tehokkuutta, osa pankin tutkimuksesta suuntautuu pankkitoimintaan, arvopaperimarkkinoihin ja maksuliikenteeseen liittyviin kysymyksiin. Oma erityisalueensa on myös siirtymätalouksien tutkimus, jonka omat sivut ovat luettavissa osoitteessa www.bof.fi/bofit. Tutkimusjulkaisut löytyvät tästä osiosta ja Julkaisut-osion kautta.
 

Rahapolitiikka

Suomi on osa euroaluetta. Euroalueen rahapolitiikasta vastaa eurojärjestelmä, jonka jäsenenä Suomen Pankki osallistuu euroalueen yhteisen rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Rahapolitiikka-osiossa on kattavasti tietoa rahapolitiikan strategiasta, päätöksenteosta sekä välineistä. Rahapolitiikkaa käsittelevät julkaisut löytyvät tämän osion ja Julkaisut-osion kautta.
 

Pankkitoiminta

Suomen Pankki on pankkien pankki. Sillä on vajaat 20 luottolaitosasiakasta, joille se tarjoaa erilaisia keskuspankkipalveluja kotimaisilla rahoitusmarkkinoilla. Osana eurojärjestelmää Suomen Pankki vastaa siitä, että rahoitusmarkkinoilla on riittävästi likviditeettiä (maksuvalmiutta) ja että maksujärjestelmät toimivat. Osiossa on luettavissa tietoa mm. TARGET-maksujärjestelmästä, keskuspankkiluottojen vakuuksista ja rahoitusvarallisuuden hoidosta.
 

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusmarkkinoilla välitetään yksityisten ihmisten ja yhteisöjen säästöjä toisten käyttöön korvausta vastaan. Rahoituksen välittäjät toimivat rahoitusmarkkinoilla rahaa tarjoavien ja sitä tarvitsevien osapuolten välillä. Rahoitusjärjestelmän vakaus -osiosta löytyy tietoa rahoitusjärjestelmistä, vakauden ja tehokkuuden tärkeydestä, vakausanalyysista sekä yleisvalvonnasta. Lisäksi osioon on kerätty tietoa rahoitusmarkkinoiden kehittämisestä, kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja kriisienhallinnasta. Rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvät julkaisut ovat luettavissa tässä osiossa ja Julkaisut-osiossa.
 

Setelit ja kolikot

Suomen Pankki laskee liikkeeseen Suomessa tarvittavat setelit ja kolikot Euroopan keskuspankin (EKP) luvalla. Osiossa on tietoa käytössä olevista euroseteleistä ja  kolikoista, rahahuollosta ja markkojen vaihdosta euroiksi. Lakkautetut setelit ja kolikot  osaan on mm. kerätty kuvallista historiatietoa vanhoista markoista, lakkautettujen kolikoiden lyöntimääristä ja liikkeellä olevien lakkautettujen rahojen määristä. 
 

Suomen Pankki

Osiossa esitellään ajankohtaista tietoa Suomen Pankista, sen asemasta ja tehtävistä, avoimista työpaikoista sekä organisaatiosta. Osiosta esitellään myös Suomen Pankin johtokunta sekä tutkijoita ja asiantuntijoita. Lisäksi osiossa on kattavasti tietoa Suomen Pankin kansainvälisestä yhteistyöstä ja Suomen Pankin roolista osana eurojärjestelmää.
 
Ajankohtaisia aiheita on mahdollista tilata RSS-syötteenä suoraan omaan selaimeen.
 
Muita verkkopalvelun osioita ovat yleisöpalvelut, yhteystiedot sekä palaute. Yleisöpalvelut löytyvät Suomen Pankki  osiosta, jossa on tietoa kaikille tarjottavista tieto- ja asiakaspalveluista. Yhteystiedoista löytyy posti- ja käyntiosoitteet pankin pääkonttoriin, osastoille, Finanssivalvontaan, rahamuseoon sekä aluekonttoreihin. Aluekonttoreissa ei ole yleisöpalvelua.
 

Toiminnot

Sivun yläreunaan muodostuva linkkipolku kertoo käyttäjän sijainnin sivustolla.
Jokaisen sivun ylälaidasta löytyvät linkit eri kieliversioihin ja tekstiversioon. Fonttikokoa on mahdollista suurentaa plus- ja miinus-kuvakkeiden avulla. Verkkopalvelussa liikkumisen ja tiedon löytymisen apuvälineinä ovat sivukartta, sisältöpilvet sekä hakutoiminto.
 

Haku

Jokaisella sivulla on hakutoiminto, jonka avulla voi etsiä tietoa Suomen Pankin verkkosivuista. Hakutoiminto löytyy myös ruotsin- ja englanninkielisiltä sivuilta. Hakutulossivulla on mahdollista rajata hakua valittuihin osioihin.
 

Linkit

Suomen Pankin sisältöpalstalla olevat sisäiset linkit sekä sivun oikealla palstalla olevat "Muualla palvelussa"  linkit aukeavat samaan selainikkunaan. "Muualla verkossa"  linkit avautuvat uuteen selainikkunaan.
 
Keskipalstalla on sivun pääasiallinen sisältö, jonka lopussa voi olla linkkejä syvällisempään aiheeseen liittyvään tietoon.
 
Pidempien sivujen alussa sisältö voidaan esittää ns. sisällysluettelona, jolloin linkit vievät eri kohtiin saman sivun sisällä.
 

Tulostaminen

Tulostamista varten sivujen yläreunassa on tulostuslinkki. Linkki avaa sisältösivun uudessa selainikkunassa, josta sivun tekstiversion voi tulostaa.
 

Kuvat

Sivun yläpalkeissa olevat kuvituskuvat liittyvät kunkin osion teemaan. Suomen Pankilla on oikeudet sivustolla olevaan kuva-aineistoon. Johtokunnan ja asiantuntijoiden henkilökuvat ovat kuvanneet Peter Mickelsson ja Douglas Sivén.
 

Tekniset suositukset

Suomen Pankin verkkosivujen käyttäminen edellyttää selaimelta kehyksien käyttömahdollisuutta sekä tyylien (css) tukemista. Selaimena suositellaan käytettävän jotakin seuraavista:  IE 7, Firefox 3, Opera 10 tai uudemmat versiot. Näytön kooksi suositellaan vähintään 1 024 x 768 pikseliä. Verkkopalvelussa oleva tilastosovellus sekä sivun yläreunasta tehtävä kirjasinkoon muutos edellyttävät istuntokohtaisten evästeiden sallimista.
 
PDF-muotoisten dokumenttien, kuten julkaisujen, lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader  ohjelmaa. Ohjelman voi ladata ilmaiseksi osoitteesta http://www.adobe.fi/products/acrobat/readstep2.html.
 

Tiedonkeräys

Suomenpankki.fi-verkkopalvelun ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolakia. Sähköistä tilauspalvelua koskeva rekisteriseloste on saatavissa Suomen Pankista. Muutoin verkkopalvelun käyttäjistä ei muodosteta henkilörekistereitä. Palvelun käyttäjän sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja kysytään vain, mikäli kysymyksiin tai palautteeseen halutaan vastausta.
 
Suomen Pankin verkkosivuilla käytetään istuntokohtaisia evästeitä, jotka liittyvät osaan sivuston toiminnallisuuksista, kuten mm. fonttikoon suurentaminen ja pienentäminen, tekstiversio sekä tilastoraporttijärjestelmä. Verkkopalvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet sekä palvelun käyttäjän maa. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoon sekä tagipohjaiseen raportointiin, jossa käytetään Snoobi-ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia. Palvelun käyttäjän on noin kerran vuodessa mahdollista osallistua sivujen kautta kävijäkyselyyn verkkopalvelun kehittämiseksi.
 

Uutiskirje

Sivuilta on mahdollista tilata uutiskirje uusimmista julkaisu-, tilasto- tai ajankohtaisaiheista. Uutiskirjesovelluksena käytetään Koodiviidakko Oy:n tuottamaa Postiviidakko-palvelua. Tilaajarekisteri sijaitsee Koodiviidakon palvelimella. Rekisteriseloste.
 

Palaute ja lisätietoja

Sivuston sisällöstä voi antaa palautetta alatunnisteesta löytyvän palautelomakkeen kautta. Virallinen posti tulee lähettää kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)bof.fi.
 
Lisätietoja verkkopalvelusta saa viestintäyksiköstä sähköpostitse info(at)bof.fi.