Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen julkaisuja

BOFIT-logo

BOFIT palvelee julkaisuillaan paitsi Suomen Pankkia ja muuta julkista hallintoa myös liike-elämää, tiedeyhteisöjä, tiedotusvälineitä ja kaikkia aihepiiristä kiinnostuneita yksityishenkilöitä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Julkaisumme ovat maksuttomia ja luettavissa BOFITin kotisivulla. Ilmoituksen uusista julkaisuista BOFITin julkaisusarjoissa voi tilata sähköisten julkaisujen tilaukset -sivulla.

BOFITin julkaisut ovat tekijänoikeussäännösten alaisia. Julkaisuja voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

 

Tutkimusjulkaisut

BOFIT Discussion Papers
Siirtymätalousmaita koskevia tutkimuksia sisältävä englanninkielinen keskustelualoitesarja, joka alkoi ilmestyä vuonna 1999.

BOFIT Policy Brief (ennen BOFIT Online)
Siirtymätalousmaita koskevia selvityksiä sisältävä suomen- ja englanninkielinen sähköinen julkaisusarja, joka alkoi ilmestyä vuonna 1999.

Idäntalouksien katsauksia - Review of Economies in Transition
Idäntalouksien katsauksia -sarja sisältää Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa (aiemmin nimellä Idäntalouksien yksikkö) vuosina 1992-1999 tehtyjä suomen- ja englanninkielisiä tutkimuksia ja selvityksiä. Sarjan julkaiseminen on lopetettu, ja sarja on korvattu BOFIT Discussion Papers ja BOFIT Online -sarjoilla.

 

Seurantajulkaisut

BOFIT Viikkokatsaus
Viikottainen uutiskooste tärkeimmistä taloustapahtumista Venäjällä ja Kiinassa. Uutisaineisto on toimitettu useista eri lähteistä saadun informaation perusteella.

BOFIT Venäjä-ennuste
BOFIT tekee kaksi kertaa vuodessa Venäjän talouskehitystä koskevan ennusteen.

BOFIT Venäjä-tilastot
Sivulla on koottuna tilastotietoa Venäjän talouden, valtiontalouden sekä rahamarkkinoiden kehityksestä.

BOFIT Kiina-ennuste
BOFIT tekee kaksi kertaa vuodessa Kiinan talouskehitystä koskevan ennusteen.

BOFIT Kiina-tilastot
Sivulla on koottuna tilastotietoa Kiinan talouden, valtiontalouden sekä rahamarkkinoiden kehityksestä.

 

 Julkaisuhaku

 
 

 Muualla palvelussa