Economic Outlook

Suomen Pankki julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteensa englanniksi Bank of Finland Bulletinin kesällä ja loppuvuodesta ilmestyvässä Economic outlook -numerossa. Vastaava raportti julkaistaan suomeksi Euro & talous -lehden Talouden näkymät -numerona.  Suomen talouteen keskittyvä ennusteraportti laaditaan rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla. Raportissa esitellään lisäksi Suomea koskevan ennusteen taustalla olevat Suomen Pankin arviot kansainvälisen talouden tulevasta kehityksestä. Ennusteraportissa tarkastellaan viimeaikaista talouskehitystä sekä kuluvan ja kahden seuraavan kalenterivuoden näkymiä.

Economic outlook -numero on ilmestynyt vuodesta 2008 sekä painettuna että PDF-muodossa pankin verkkopalvelussa. Sitä ennen ennusteraportti on julkaistu Bank of Finland Bulletinissa. Lehden voi myös tilata sähköisesti, jolloin tilaaja saa sähköpostiinsa tiedon sen ilmestymisestä heti, kun se on päivitetty verkkoon.

 

 Arkisto

 
 

 Julkaisuhaku

 
 

 Muualla palvelussa