EKP:n rahapolitiikka -kirja

EKP on julkaissut englanniksi kattavan selvityksen rahapolitiikasta toukokuussa 2011. Kirjan suomenkielinen laitos ilmestyi kesäkuussa 2012.

Vuoden 2011 painoksen luvussa 1 esitetään yhteenveto EKP:n rahapolitiikan ymmärtämisen kannalta keskeisistä institutionaalisista näkökohdista. Luvussa 2 luodaan yleiskatsaus euroalueen talouden ja rahoitusjärjestelmän rakenteeseen ja luvussa 3 esitellään EKP:n rahapolitiikan strategia. Luvussa 4 puolestaan selitetään, kuinka rahapoliittiset päätökset pannaan täytäntöön käytettävissä olevien rahapolitiikan välineiden avulla ja lopuksi luvussa 5 kuvataan, kuinka rahapolitiikkaa on harjoitettu vuodesta 1999 lähtien.

2012
Kolmas painos
EKP:n rahapolitiikka -kirja
2011. 158 sivua.
Lataa julkaisu (2,58 MB)
 

 Julkaisuhaku

 
 

 Muualla verkossa