Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Suomen Pankin verkkopalvelussa olevasta painettujen julkaisujen tilaajapalvelusta

Rekisterin nimi:
Paperijulkaisujen asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä 
Suomen Pankki
 
Rekisteristä vastaava
Hannu Vesalainen
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Suomen Pankin paperijulkaisujen asiakasrekisteri on sähköinen henkilötie-torekisteri, jolla ylläpidetään tilaajalistaa.
 
Rekisteriä hallinnoi Edita Prima Oy Suomessa. 
 
Rekisterin tietosisältö
1: Henkilön nimi / Yrityksen nimi
2: Henkilön / Yrityksen osoitetieto
3: Mitä/mitkä julkaisut heille postitetaan 
 
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan tilaajalta.
 
Säännönmukaisten tietojen luovutus 
-
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään suojatussa tietoverkossa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.
 
Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen
Tilaaja voi pyytää tulosteen omista tiedoistaan ja pyytää virheellisen tiedon oikaisua toimittamalla rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisen pyynnön.