Selvitykset ja raportit

Tutkimusjulkaisujen lisäksi Suomen Pankki julkaisee erilaisia selvityksiä ja raportteja. Ne käsittelevät keskuspankin kannalta tärkeitä aihealueita ilman tieteellisen tutkimuksen julkaisutavoitteita.

Makrovakausraportti on kesäkuusta 2015 alkaen puolivuosittain julkistettava Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan asiantuntijoiden yhdessä valmistelema raportti, jossa tarkastellaan erityisesti luotonantoon, kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin sekä kotimaisiin luottolaitoksiin
liittyvien haavoittuvuuksien ja niistä aiheutuvien vakausuhkien kehittymistä Suomessa. Vuoden 2015 kevääseen saakka ilmestyneessä BoF Online -verkkojulkaisusarjassa esiteltiin keskuspankin kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia, erityisesti rahapolitiikkaan ja rahoitus- ja maksujärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. Yleistajuiset selvitykset (aiemmin A-sarja) ovat julkaisuja, joissa kerrotaan käytännönläheisesti talousaiheista, esimerkiksi talous- ja rahaliitosta tai rahoitusmarkkinoiden integraatiosta. Vuoteen 2013 saakka ilmestyneissä Rahoitusmarkkinaraporteissa kerrottiin  rahoitusmarkkinoiden tilanteesta. Yritysrahoituskysely ilmestyi vuoteen 2013 saakka. Main Indicators for the Finnish Economy -julkaisu on korvattu kuviopankki-sovelluksella vuonna 2011.

 

 Julkaisuhaku

 
 

 Muualla palvelussa