Makrovakausraportti

Kotimaisen makrovakauden tilannearvio julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä voidaan julkistaa myös makrovakausanalyysiä koskevia erillisiä raportteja. 

Raportin lisäksi Suomen Pankin sivuilla julkistetaan pankin lausunnot makrovakauspolitiikan päätösesityksestä sekä kattava osa makrovakausanalyysin tunnusluvuista ja riskimittareista. Näiden ohella sekä Suomen Pankin omissa julkaisuissa että kansainvälisissä julkaisuissa ilmestyy pankin tutkijoiden makrovakauteen keskittyviä tutkimuksia, analyysejä ja raportteja.

 

 Arkisto

 
 

 Muualla palvelussa