Keskustelualoitteet

Suomen Pankissa valmistuneet tutkimusraportit julkaistaan ensi vaiheessa keskustelualoitteina. Sarja jakaa tietoa pankin strategisten tavoitteiden kannalta keskeisistä tutkimusteemoista ja -tuloksista ja pyrkii herättämään näistä keskustelua asiantuntijoiden keskuudessa.

Keskustelualoitteet ilmestyvät englanniksi ja sisältävät suomenkielisen tiivistelmän. Ne julkaistaan verkossa PDF-muodossa.

Sarjaa on julkaistu vuodesta 1988. Vuodesta 1996 alkaen kaikki keskustelualoitteet ovat verkkopalvelussamme. Aiempien vuosien keskustelualoitteita voi ladata PDF-muodossa Suomen Pankin julkaisuarkistosta Heldassa ja Suomen Pankin omasta julkaisuarkistosta.

2010
22/2010
Juha-Pekka Niinimäki: Satunnaisesti vaihtelevan lainan vakuusarvon kannustinvaikutukset lainamarkkinoilla
2010. 24 sivua.
Lataa julkaisu (0,81 MB)
21/2010
Pasi Ikonen: Rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyyden vaikutus talouskasvuun teknologisten innovaatioiden tehokkaamman hyödyntämisen kautta
2010. 44 sivua.
Lataa julkaisu (1,09 MB)
20/2010
Pentti Pikkarainen: Keskuspankkien likviditeettioperaatiot rahoitusmarkkina- ja talouskriisin aikana: havaintoja, pohdintoja ja kysymyksiä
2010. 36 sivua.
Lataa julkaisu (1,33 MB)
19/2010
Katja Ahoniemi – Markku Lanne: Toteutunut volatiliteetti ja yliyön tuotot
2010. 24 sivua.
Lataa julkaisu (0,93 MB)
18/2010
Seppo Orjasniemi: Kansainvälisen kaupan merkitys pienessä rahaliitossa
2010. 31 sivua.
Lataa julkaisu (1,13 MB)
17/2010
Esa Jokivuolle – Ilkka Kiema – Timo Vesala: Luottojen kohdentuminen, vakavaraisuusvaatimukset ja tuotanto
2010. 35 sivua.
Julkaistu: Journal of Financial Services Research (forthcoming)
Lataa julkaisu (1,24 MB)
16/2010
Patrick M. Crowley – Aaron Schultz: Aikasarjojen paluuaikojen ja paluukertojen lukumäärän käyttö taloudellisen konvergenssin tilastollisessa analyysissa
2010. 53 sivua.
Lataa julkaisu (2,50 MB)
15/2010
Risto Herrala: Luottorajoitteet ja kuluttaminen Uusi empiirinen lähestymistapa
2010. 19 sivua.
Lataa julkaisu (1,02 MB)
14/2010
Karlo Kauko: Suhdanteista riippumattomien luottoluokitusten toteuttamiskelpoisuus
2010. 32 sivua.
Lataa julkaisu (1,07 MB)
13/2010
George W. Evans – Seppo Honkapohja – Kaushik Mitra: Ovatko velkarahoitteiset budjettialijäämät elvyttäviä, kun taloudenpitäjien odotustenmuodostus ei ole täysin rationaalista?
2010. 26 sivua.
Julkaistu: Journal of Money, Credit and Banking, 44. 7 (Oct 2012): 1259-1283
Lataa julkaisu (0,95 MB)
12/2010
Juha Kilponen – Torsten Santavirta: Implisiittisten palkkasopimusten tarkastelua yhdistetyllä työntekijä-työnantaja-aineistolla
2010. 26 sivua.
Julkaistu: Scandinavian Journal of Economics, Special Issue 112, No. 4, 2010: 864-883
Lataa julkaisu (0,97 MB)
11/2010
Efrem Castelnuovo – Salvatore Nisticò: Rahoitusvarallisuuden arvon vaihtelut ja rahapolitiikka Yhdysvaltain taloutta kuvaavassa dynaamisessa makromallissa
2010. 68 sivua.
Julkaistu: Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 34, Issue 9, September 2010: 1700-1731
Lataa julkaisu (1,92 MB)
10/2010
Hanna Putkuri: Asuntolainamarginaalit Suomessa
2010. 39 sivua.
Lataa julkaisu (0,86 MB)
9/2010
Antti J Tanskanen – Petri Niininen – Kari Vatanen: Sijoitusten riskiperusteinen luokittelu Suomen lakisääteisessä työeläkejärjestelmässä
2010. 38 sivua.
Lataa julkaisu (0,91 MB)
8/2010
Syed Mujahid Hussain: Uutisoitujen rahapoliittisten päätösten vaikutukset kansainvälisten osakemarkkinoiden päivänsisäiseen vaihteluun
2010. 32 sivua.
Lataa julkaisu (1,06 MB)
7/2010
Paavo Miettinen: Informaation hankinta hollantilaisen huutokaupan aikana
2010. 30 sivua.
Julkaistu: Journal of Economic Theory, Volume 148, Issue 3, May 2013, Pages 1213-1225
Lataa julkaisu (1,12 MB)
6/2010
Patrick M. Crowley: Long cycles in growth: explorations using the new frequency domain techniques using US data
2010. 49 sivua.
Lataa julkaisu (1,35 MB)
5/2010
Hanna Freystätter: Financial market disturbances as sources of business cycle fluctuations in Finland
2010. 46 sivua.
Lataa julkaisu (1,38 MB)
4/2010
Sungho Choi – Bill B Francis – Iftekhar Hasan: Cross-border bank M&As and risk: evidence from the bond market
2010. 47 sivua.
Lataa julkaisu (1,04 MB)
3/2010
Iftekhar Hasan – Heiko Schmiedel – Liang Song: Return from retail banking and payments
2010. 53 sivua.
Julkaistu: Journal of Financial Services Research, Volume 41, Number 3 (2012): 163-195
Lataa julkaisu (0,92 MB)
2/2010
Iftekhar Hasan – Heiko Schmiedel – Liang Song: Growth strategies and value creation: what works best for stock exchanges?
2010. 48 sivua.
Julkaistu: Financial Review, Volume 47, Issue 3, August 2012: 469-499
Lataa julkaisu (0,87 MB)
1/2010
Timo Korkeamäki – Elina Rainio – Tuomas Takalo: Law and stock markets: evidence from an emerging market
2010. 34 sivua.
Julkaistu: Economics of Transition, Volume 21(3) 2013, 509-551
Lataa julkaisu (0,88 MB)
 

 Julkaisuarkisto (Helda)

 
 

 Julkaisuarkisto (SP)

 
 

 Julkaisuhaku

 
 

 Muualla palvelussa