Keskustelualoitteet

Suomen Pankissa valmistuneet tutkimusraportit julkaistaan ensi vaiheessa keskustelualoitteina. Sarja jakaa tietoa pankin strategisten tavoitteiden kannalta keskeisistä tutkimusteemoista ja -tuloksista ja pyrkii herättämään näistä keskustelua asiantuntijoiden keskuudessa.

Keskustelualoitteet ilmestyvät englanniksi ja sisältävät suomenkielisen tiivistelmän. Ne julkaistaan verkossa PDF-muodossa.

Sarjaa on julkaistu vuodesta 1988. Vuodesta 1996 alkaen kaikki keskustelualoitteet ovat verkkopalvelussamme. Aiempien vuosien keskustelualoitteita voi ladata PDF-muodossa Suomen Pankin julkaisuarkistosta Heldassa ja Suomen Pankin omasta julkaisuarkistosta.

2011
24/2011
Markus Haavio – Heikki Kauppi: Asuntojen hintavaihtelut ja asuinalueiden eriytyminen (Owner-occupied housing as an investment, regional house price cycles and residential sorting)
2011. 85 sivua.
Lataa julkaisu (1,44 MB)
23/2011
Tatu Laine – Tuomas Nummelin – Heli Snellman: Indikaattori likviditeetinkäytön ja yön yli -lainauksen seurantaan (Combining liquidity usage and interest rates on overnight loans: an oversight indicator)
2011. 25 sivua.
Lataa julkaisu (0,98 MB)
22/2011
Kaushik Mitra – George W. Evans – Seppo Honkapohja: Talouspolitiikan muutosten vaikutukset ja oppiminen reaalisten suhdannevaihteluiden mallissa (Policy change and learning in the RBC model)
2011. 62 sivua.
Julkaistu: Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 37, Issue 10, October 2013, Pages 1947-1971
Lataa julkaisu (1,50 MB)
21/2011
Maritta Paloviita – Helvi Kinnunen: Euromaiden finanssipolitiikka reaaliaikaisen aineiston avulla tarkasteltuna: kriisiin sopeutuminen (Real time analysis of euro area fiscal policies: adjustment to the crisis)
2011. 33 sivua.
Lataa julkaisu (1,25 MB)
20/2011
Yehning Chen – Iftekhar Hasan: Pääomalainat, markkinakuri ja pankkien riskinotto (Subordinated debt, market discipline, and bank risk)
2011. 54 sivua.
Lataa julkaisu (1,06 MB)
19/2011
Bill Francis – Iftekhar Hasan – Zenu Sharma: Vauhdittavatko optioperusteiset yritysjohdon palkitsemisjärjestelmät yritysten kasvua? (Leverage and growth: effect of stock options)
2011. 58 sivua.
Julkaistu: Journal of Economics and Business, 63, 6, November-December 2011: 558-581
Lataa julkaisu (1,04 MB)
18/2011
Bill Francis – Iftekhar Hasan – Qiang Wu: Vaikuttaako yrityksen rahoitusjohtajan sukupuoli pankkiluottojen ehtoihin? (The impact of CFO gender on bank loan contracting)
2011. 61 sivua.
Lataa julkaisu (1,11 MB)
17/2011
Bill Francis – Iftekhar Hasan – Zenu Sharma: Minkälainen palkitsemisjärjestelmä kannustaa yritysjohtoa innovaatioihin? (Incentives and innovation: evidence from CEO compensation contracts)
2011. 63 sivua.
Lataa julkaisu (1,20 MB)
16/2011
Meri Obstbaum: Työmarkkinoiden etsintäkitkojen merkitys finanssipolitiikan kokonaistaloudellisille vaikutuksille (The role of labour markets in fiscal policy transmission)
2011. 72 sivua.
Lataa julkaisu (2,00 MB)
15/2011
Guido Ascari – Andrea Colciago – Lorenza Rossi: Onko rahoitusmarkkinoiden osallistumisaktiivisuudella merkitystä rahapolitiikan kannalta? (Limited asset market participation: does it really matter for monetary policy?)
2011. 59 sivua.
Lataa julkaisu (1,69 MB)
14/2011
Peter Nyberg – Mika Vaihekoski: Suomen osake-, joukkolaina- ja rahamarkkinoiden tuottojen kuvaileva analyysi (Descriptive analysis of Finnish equity, bond and money market returns)
2011. 63 sivua.
Lataa julkaisu (2,03 MB)
13/2011
Patrick M. Crowley – Andrew Hughes Hallett: Suuri vakauden kausi suurennuslasin alla: vain lyhyen aikavälin kasvun vaihtelut vaimentuivat Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa (The great moderation under the microscope: decomposition of macroeconomic cycles in US and UK aggregate demand)
2011. 37 sivua.
Lataa julkaisu (1,31 MB)
12/2011
Andrea Colciago – Lorenza Rossi: Yrityskuolemat, uudet yritykset ja työttömyyden suhdannedynamiikka (Endogenous market structures and labour market dynamics)
2011. 51 sivua.
Lataa julkaisu (1,30 MB)
11/2011
Matti Virén: Siirtyykö asumistuki vuokriin? (Does housing allowance feed through into rental prices?)
2011. 32 sivua.
Julkaistu: Empirical Economics, June 2013, Volume 44, Issue 3, pp 1497-1518
Lataa julkaisu (1,07 MB)
10/2011
Ilkka Kiema – Esa Jokivuolle: Vähimmäisomavaraisuusaste, luottojen kohdentuminen ja pankkien vakaus (Leverage ratio requirement, credit allocation and bank stability)
2011. 53 sivua.
Lataa julkaisu (1,22 MB)
9/2011
Seppo Honkapohja – Arja H. Turunen-Red – Alan D. Woodland: Talouskasvu, odotukset ja investointitavaroiden tuontirajoitukset (Growth, expectations and tariffs)
2011. 52 sivua.
Lataa julkaisu (1,31 MB)
8/2011
George W. Evans − Seppo Honkapohja: Oppiminen makrotaloustieteen ja rahoituksen rationaalisena perustana (Learning as a rational foundation for macroeconomics and finance)
2011. 63 sivua.
Lataa julkaisu (1,44 MB)
7/2011
Yiwei Fang – Iftekhar Hasan – Katherin Marton: Markkinoiden institutionaalisten rakenneuudistusten ja lainsäädäntömuutosten vaikutukset pankkien riskinottoon siirtymätalouksissa (Market reforms, legal changes and bank risk-taking – evidence from transition economies)
2011. 44 sivua.
Lataa julkaisu (1,21 MB)
6/2011
Arturo Bris – Yrjö Koskinen – Mattias Nilsson: Euro ja yritysten rahoitus (The euro and corporate financing)
2011. 66 sivua.
Lataa julkaisu (1,34 MB)
5/2011
Yiwei Fang − Iftekhar Hasan − Katherin Marton: Mitä tuoreet tilastot Kaakkois-Euroopasta paljastavat siirtymätalouksien pankkien tehokkuudesta? (Bank efficiency in transition economies: recent evidence from South-Eastern Europe)
2011. 43 sivua.
Julkaistu: Economics of Transition, Volume 19, Issue 3, July 2011: 495-520
Lataa julkaisu (1,22 MB)
4/2011
Yiwei Fang – Bill Francis – Iftekhar Hasan – Haizhi Wang: Onnistuvatko yritykset pienentämään pankkilainan kustannuksia strategisten liittoutumien avulla? (Product market relationships and cost of bank loans: evidence from strategic alliances)
2011. 42 sivua.
Julkaistu: Journal of Empirical Finance, Volume 19, Issue 5, December 2012: 653-674
Lataa julkaisu (1,00 MB)
3/2011
Harry Leinonen: Pankkikorttien siirtohinnat johtavat usein käteisen käyttöä tukevaan ristisubventioon (Debit card interchange fees generally lead to cash-promoting cross-subsidisation)
2011. 39 sivua.
Julkaistu: European Competition Journal, Volume 7, No 3, December 2011: 527-557
Lataa julkaisu (0,91 MB)
2/2011
Marko Melolinna: Mikä selittää raakaöljyfutuurien riskipreemioita? (What explains risk premia in crude oil futures?)
2011. 40 sivua.
Julkaistu: OPEC Energy Review, 35, 4, December 2011: 287-307
Lataa julkaisu (1,45 MB)
1/2011
Hanna Freystätter: Rahoitustekijöiden merkitys Suomen 1980-luvun lopun talouden ylikuumenemisessa ja 1990-luvun alun lamassa (Financial factors in the boom-bust episode in Finland in the late 1980s and early 1990s)
2011. 42 sivua.
Lataa julkaisu (1,39 MB)
 

 Julkaisuarkisto (Helda)

 
 

 Julkaisuarkisto (SP)

 
 

 Julkaisuhaku

 
 

 Muualla palvelussa