Keskustelualoitteet

Suomen Pankissa valmistuneet tutkimusraportit julkaistaan ensi vaiheessa keskustelualoitteina. Sarja jakaa tietoa pankin strategisten tavoitteiden kannalta keskeisistä tutkimusteemoista ja -tuloksista ja pyrkii herättämään näistä keskustelua asiantuntijoiden keskuudessa.

Keskustelualoitteet ilmestyvät englanniksi ja sisältävät suomenkielisen tiivistelmän. Ne julkaistaan verkossa PDF-muodossa.

Sarjaa on julkaistu vuodesta 1988. Vuodesta 1996 alkaen kaikki keskustelualoitteet ovat verkkopalvelussamme. Aiempien vuosien keskustelualoitteita voi ladata PDF-muodossa Suomen Pankin julkaisuarkistosta Heldassa ja Suomen Pankin omasta julkaisuarkistosta.

2012
37/2012
Maritta Paloviita – Matti Viren: Kyselytutkimuksen yksittäisiin odotuksiin sisältyvä epävarmuus inflaatiosta ja tuotannon kasvusta (Inflation and output growth uncertainty in individual survey expectations)
2012. 19 sivua.
Julkaistu: Empirica, Volume 41, Issue 1, 2014, Pages 69-81
Lataa julkaisu (0,71 MB)
36/2012
Seppo Honkapohja: Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen Pohjoismaissa 1980-luvulla (The 1980s financial liberalization in the Nordic countries)
2012. 25 sivua.
Lataa julkaisu (0,78 MB)
35/2012
Maritta Paloviita: Reaaliaikainen epävarmuus, budjettisuunnittelu ja velan kumuloituminen euroalueella (Real time uncertainty in fiscal planning and debt accumulation in the euro area)
2012. 29 sivua.
Lataa julkaisu (0,45 MB)
34/2012
Maritta Paloviita: Finanssipolitiikan suunnittelu ja toteutus: reaaliaikaiseen aineistoon perustuva analyysi euroalueelle (Fiscal planning and implementation: euro area analysis based on real time data)
2012. 24 sivua.
Lataa julkaisu (0,48 MB)
33/2012
Henri Nyberg – Pentti Saikkonen: Ennustaminen ei-kausaalisella VAR-mallilla (Forecasting with a noncausal VAR model)
2012. 38 sivua.
Julkaistu: Computational Statistics & Data Analysis, Volume 76, August 2014, Pages 536-555
Lataa julkaisu (0,68 MB)
32/2012
Maria Kopsakangas-Savolainen – Tuomas Takalo: Kilpailua ennen auringonlaskua: käteisautomaattimarkkinat Suomessa (Competition before sunset: The case of the Finnish ATM market)
2012. 29 sivua.
Lataa julkaisu (0,41 MB)
31/2012
Bill B. Francis – Iftekhar Hasan – Xian Sun: Kotimaisten rahoitusneuvonantajien suosiminen kansainvälisissä yrityskaupoissa (Home preference at selecting financial advisors in cross-border M&As)
2012. 48 sivua.
Julkaistu: International Review of Financial Analysis, Volume 32, March 2014, Pages 143-158
Lataa julkaisu (0,79 MB)
30/2012
George A. Waters: Rahapolitiikka veitsenterällä: hauras hintatasotavoite (Careful price level targeting)
2012. 11 sivua.
Lataa julkaisu (0,41 MB)
29/2012
Matti Viren: Miten Euroopan talouskasvua voidaan nopeuttaa? (How can growth be accelerated in Europe?)
2012. 15 sivua.
Lataa julkaisu (1,45 MB)
28/2012
Bill B. Francis – Iftekhar Hasan – Xian Sun: Onko pankkisuhteilla merkitystä, kun ostajayritykset valitsevat rahoitusneuvonantajiaan? (Does relationship matter? The choice of financial advisors)
2012. 56 sivua.
Lataa julkaisu (0,79 MB)
27/2012
Jess Benhabib – George W. Evans – Seppo Honkapohja: Pessimistinen odotusdynamiikka ja nollakorkotasapainot: Finanssipoliittinen elvytys vai julkistalouden säästötoimet deflaatiouhkan torjumiseen? (Liquidity traps and expectation dynamics: Fiscal stimulus or fiscal austerity?)
2012. 33 sivua.
Lataa julkaisu (0,59 MB)
26/2012
Yiwei Fang – Bill Francis – Iftekhar Hasan: Yrityksen ylimmän johdon sosiaalinen verkosto ja yrityksen arvo: monipuolisuus on laajuutta tärkeämpi (More than connectedness – Hetereogeneity of CEO social network and firm value)
2012. 56 sivua.
Lataa julkaisu (0,65 MB)
25/2012
Martin Ellison – Thomas J. Sargent: Kulutuksen yksilötason riskit kasvattavat suhdannevaihteluiden hyvinvointikustannuksia (Welfare cost of business cycles in economies with individual consumption risk)
2012. 19 sivua.
Lataa julkaisu (0,43 MB)
24/2012
Timo Korkeamäki – Tuomas Takalo: Innovaatioiden arvottaminen: tapaustutkimus iPhonesta (Valuation of innovation: The case of iPhone)
2012. 40 sivua.
Lataa julkaisu (0,86 MB)
23/2012
Andrés Fernández – Adam Gulan: Rahoitusmarkkinoiden kitkatekijät selittävät korkojen vastasyklisyyttä kehittyvissä talouksissa (Interest rates and business cycles in emerging economies: The role of financial frictions)
2012. 48 sivua.
Julkaistu: American Economic Journal: Macroeconomics (forthcoming)
Lataa julkaisu (1,28 MB)
22/2012
Juha Kilponen – Helinä Laakkonen – Jouko Vilmunen: Valtionlainojen riskit, Euroopan velkakriisin hoitoon liittyvät politiikkapäätökset ja valtionlainojen tuotot (Sovereign risk, European crisis resolution policies and bond yields)
2012. 24 sivua.
Lataa julkaisu (0,46 MB)
21/2012
Ari Hyytinen – Hanna Putkuri: Kotitalouksien optimistisuus ja lainanotto (Household optimism and borrowing)
2012. 45 sivua.
Lataa julkaisu (1,43 MB)
20/2012
Ari Hyytinen – Jukka Lahtonen – Mika Pajarinen: Yrittäjien optimistisuus ja uusien yritysten elinkelpoisuus (Entrepreneurial optimism and survival)
2012. 47 sivua.
Lataa julkaisu (0,85 MB)
19/2012
Iftekhar Hasan – Tania De Renzis – Heiko Schmiedel: Vähittäismaksutekniikka ja talouskasvu (Retail payments and economic growth)
2012. 37 sivua.
Lataa julkaisu (0,79 MB)
18/2012
Manthos D. Delis – Iftekhar Hasan – Pantelis Kazakis: Kansainvälinen näyttö pankkisääntelyn vaikutuksista tuloeroihin (Bank regulations and income inequality: Empirical evidence)
2012. 45 sivua.
Lataa julkaisu (0,87 MB)
17/2012
Bill Francis – Iftekhar Hasan – Kose John – Maya Waisman: Kaupungistuminen ja yritysten toimivan johdon palkitsemisjärjestelmät (Urban agglomeration and CEO compensation)
2012. 64 sivua.
Lataa julkaisu (1,28 MB)
16/2012
Bill Francis – Iftekhar Hasan – Liang Song – Bernard Yeung: Mikä kansainvälisen näytön mukaan selittää pankkien osakekurssien samanaikaisia muutoksia? (What determines bank stock price synchronicity? Global evidence)
2012. 46 sivua.
Lataa julkaisu (0,62 MB)
15/2012
Isabelle Distinguin – Iftekhar Hasan – Amine Tarazi: Voidaanko aasialaisten pankkien luottoluokituksen muutoksia ennustaa kirjanpitotietojen ja osakemarkkinaindikaattoreiden avulla? (Predicting rating changes for banks: How accurate are accounting and stock market indicators?)
2012. 34 sivua.
Julkaistu: Annals of Finance, Volume 9, Issue 3, August 2013, pp 471-500
Lataa julkaisu (0,63 MB)
14/2012
Bill Francis – Iftekhar Hasan – Michael Koetter – Qiang Wu: Yritysten hallitusten vaikutukset yrityksille myönnettyjen pankkilainojen ehtoihin (Corporate boards and bank loan contracting)
2012. 49 sivua.
Julkaistu: Journal of Financial Research, Volume 35, Issue 4, December 2012: 521-552
Lataa julkaisu (0,59 MB)
13/2012
Chung-Hua Shen – Yu-Li Huang – Iftekhar Hasan: Informaation epäsymmetrian vaikutus pankkien luottoluokitukseen: panostus avoimuuteen ja tehokkaaseen rahoitusmarkkinalainsäädäntöön kannattaa (Asymmetric benchmarking in bank credit rating)
2012. 40 sivua.
Lataa julkaisu (1,08 MB)
12/2012
Bill Francis – Iftekhar Hasan – Liang Song: Yritysten hallintotavan ja maiden rahamarkkinalainsäädännön vaikutukset yritysten pankkilainojen ehtoihin (Are firm- and country-specific governance substitutes? Evidence from financial contracts in emerging markets)
2012. 57 sivua.
Julkaistu: Journal of Financial Research, Volume 35, Issue 3, October 2012: 343-374
Lataa julkaisu (0,92 MB)
11/2012
Bill Francis – Iftekhar Hasan – Qiang Wu: Vain todella riippumattomat hallituksen jäsenet parantavat yritysten suoriutumiskykyä rahoituskriisien aikana (Do corporate boards affect firm performance? New evidence from the financial crisis)
2012. 55 sivua.
Julkaistu: Review of Financial Economics, Volume 21, Issue 2, April 2012: 39-52
Lataa julkaisu (0,58 MB)
10/2012
Alina Barnett – Martin Ellison: Tekemällä oppii: hintatason vakauttaminen ja inflaatiodynamiikka (Learning by disinflation)
2012. 20 sivua..
Lataa julkaisu (0,58 MB)
9/2012
Diego Moreno – Tuomas Takalo: Optimaalinen pankkitoiminnan avoimuus (Optimal bank transparency)
2012. 32 sivua.
Lataa julkaisu (0,47 MB)
8/2012
Paavo Miettinen: Informaation hankinta hollantilaisen huutokaupan aikana (Information acquisition during a Dutch auction)
2012. 22 sivua.
Julkaistu: Journal of Economic Theory, Volume 148, Issue 3, May 2013, Pages 1213-1225
Lataa julkaisu (0,47 MB)
7/2012
Katja Taipalus: Omaisuuserien hintakuplien signalointi aikasarjamenetelmin (Signaling asset price bubbles with time-series methods)
2012. 48 sivua.
Lataa julkaisu (1,02 MB)
6/2012
Ian W. Marsh – Wolf Wagner: Miksi luottoriskinvaihtosopimusten hinnat reagoivat erityyppisiin uutisiin eri nopeudella? (Why is price discovery in credit default swap markets news-specific?)
2012. 41 sivua.
Lataa julkaisu (0,72 MB)
5/2012
Kaushik Mitra – George W. Evans – Seppo Honkapohja: Oppiminen ja finanssipolitiikan vaikutukset (Fiscal policy and learning)
2012. 33 sivua.
Lataa julkaisu (0,54 MB)
4/2012
Karlo Kauko: Miksi osakepääoma on kallista läpinäkymättömille pankeille? (Why is equity capital expensive for opaque banks?)
2012. 26 sivua.
Lataa julkaisu (0,59 MB)
3/2012
George A. Waters: Luoton määräsäännöstelyn kokonaistaloudelliset vaikutukset (Quantity rationing of credit)
2012. 24 sivua.
Lataa julkaisu (0,64 MB)
2/2012
Luisa Lambertini – Caterina Mendicino – Maria Teresa Punzi: Selittääkö tulevaisuuden ennakointi asuntomarkkinoiden heilahteluita? (Expectations-driven cycles in the housing market)
2012. 38 sivua.
Lataa julkaisu (1,03 MB)
1/2012
Maria Teresa Punzi: Syventääkö asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen vaihtotaseen alijäämää? (Housing market and current account imbalances in the international economy)
2012. 19 sivua.
Lataa julkaisu (0,86 MB)
 

 Julkaisuarkisto (Helda)

 
 

 Julkaisuarkisto (SP)

 
 

 Julkaisuhaku

 
 

 Muualla palvelussa