Keskustelualoitteet

Suomen Pankissa valmistuneet tutkimusraportit julkaistaan ensi vaiheessa keskustelualoitteina. Sarja jakaa tietoa pankin strategisten tavoitteiden kannalta keskeisistä tutkimusteemoista ja -tuloksista ja pyrkii herättämään näistä keskustelua asiantuntijoiden keskuudessa.

Keskustelualoitteet ilmestyvät englanniksi ja sisältävät suomenkielisen tiivistelmän. Ne julkaistaan verkossa PDF-muodossa.

Sarjaa on julkaistu vuodesta 1988. Vuodesta 1996 alkaen kaikki keskustelualoitteet ovat verkkopalvelussamme. Aiempien vuosien keskustelualoitteita voi ladata PDF-muodossa Suomen Pankin julkaisuarkistosta Heldassa ja Suomen Pankin omasta julkaisuarkistosta.

2013
35/2013
Markus Haavio – Caterina Mendicino – Maria Teresa Punzi: Rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden laskusuhdanteet OECD-maissa (Financial and economic downturns in OECD countries)
2013. 13 sivua.
Julkaistu: Applied Economics Letters, Volume 21, Issue 6, April 2014, Pages 407-412
Lataa julkaisu (0,47 MB)
34/2013
Patrick M. Crowley – Amir Habibdoust: Monikansallisten yritysten valuuttakurssiposition ja osakemarkkinatuottojen välinen riippuvuus Yhdysvalloissa (Assessing the exchange rate exposure of US multinationals)
2013. 17 pages.
Lataa julkaisu (0,57 MB)
33/2013
Patrick Crowley – Enrique Garcia – Chee-Heong Quah: Kasvaako Eurooppa yhteen vai erilleen? (Is Europe growing together or growing apart?)
2013. 31 sivua.
Lataa julkaisu (0,67 MB)
32/2013
Kai Christoffel – Ivan Jaccard – Juha Kilponen: Finanssipolitiikan vaikutuksista hyvinvointiin ja valtionvelan hintaan (Welfare and bond pricing implications of fiscal stabilization policies)
2013. 45 sivua.
Lataa julkaisu (2,39 MB)
31/2013
William R. Kerr: Tulojen epätasaisuus ja kansalaisten suhtautuminen tulojen uudelleenjakoon ja tuloeroihin (Income inequality and social preferences for redistribution and compensation differentials)
2013. 48 sivua.
Lataa julkaisu (0,89 MB)
30/2013
Ant Bozkaya – William R. Kerr: Työmarkkinoiden säätely ja riskirahoitus Euroopassa (Labor regulations and European venture capital)
2013. 50 sivua.
Lataa julkaisu (0,85 MB)
29/2013
Bill B. Francis – Iftekhar Hasan – Yun Zhu: Pankkilainan ehdot myötäilevät yrityksen johtamistyyliä (Managerial style and bank loan contracting)
2013. 42 sivua.
Lataa julkaisu (0,70 MB)
28/2013
Ufuk Akcigit – William R. Kerr: Talouskasvua yritysten vaihtoehtoisten innovaatiostrategioiden avulla (Growth through heterogeneous innovations)
2013. 80 sivua.
Lataa julkaisu (0,95 MB)
27/2013
Bill B. Francis – Iftekhar Hasan – Yun Zhu: Poliittisen epävarmuuden vaikutus institutionaalisten sijoittajien investointeihin (The impact of political uncertainty on institutional ownership)
2013. 55 sivua.
Lataa julkaisu (0,82 MB)
26/2013
Pentti Saikkonen – Rickard Sandberg: Yksikköjuuren testaaminen ei-kausaalisessa autoregressiivisessä mallissa (Testing for a unit root in noncausal autoregressive models)
2013. 29 sivua.
Lataa julkaisu (0,60 MB)
25/2013
Ilkka Kiema – Esa Jokivuolle: 99.9% – todellako? (99.9% – really?)
2013. 42 sivua.
Lataa julkaisu (0,55 MB)
24/2013
Jussi Lintunen – Lauri Vilmi: Optimaaliset päästöverot ja taloudelliset suhdanteet (On optimal emission control – Taxes, substitution and business cycles)
2013. 30 sivua.
Lataa julkaisu (0,84 MB)
23/2013
Iftekhar Hasan – Jonathan O’Brien – Pengfei Ye: Hidastavatko lyhytaikaisen velan haltijat yritysten innovointia? (What types of bondholders impede corporate innovative activities?)
2013. 51 sivua.
Lataa julkaisu (0,59 MB)
22/2013
Daron Acemoglu – Ufuk Akcigit – Nicholas Bloom – William Kerr: Innovointi, resurssien uudelleenkohdennus ja talouskasvu (Innovation, reallocation and growth)
2013. 47 sivua.
Lataa julkaisu (0,71 MB)
21/2013
Kimmo Ollikka – Janne Tukiainen: Keskuspankkilikviditeetin huutokauppamekanismi ja pankkien väliset rahamarkkinat (Central bank liquidity auction mechanism design and the interbank market)
2013. 47 sivua.
Lataa julkaisu (1,10 MB)
20/2013
Jagjit S. Chadha – Elisa Newby: Midaksen kosketus muuttaa kaiken paperiksi: Englannin ja Ranskan keskuspankki Ranskan vallankumoussotien ja Napoleonin sotien aikana (Midas, transmuting all, into paper: The Bank of England and the Banque de France during the Revolutionary and Napoleonic Wars)
2013. 54 sivua.
Lataa julkaisu (0,89 MB)
19/2013
Mervi Toivanen: Tartuntariskien leviäminen pankkien välisillä rahamarkkinoilla: Epidemiologinen sovellus (Contagion in the interbank network: An epidemiological approach)
2013. 41 sivua.
Lataa julkaisu (0,80 MB)
18/2013
Fabio Verona: Informaatiokustannusten vaikutukset investointidynamiikkaan (Investment dynamics with information costs)
2013. 38 sivua.
Julkaistu: Journal of Money, Credit and Banking (forthcoming)
Lataa julkaisu (0,94 MB)
17/2013
Jouko Vilmunen – Peter Palmroos: Suljetun muodon ratkaisu kahden katkaistua tai sensuroitua log-normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan korrelaatiolle (Closed form solution of correlation in doubly truncated or censored sample of bivariate log-normal distribution)
2013. 9 sivua.
Lataa julkaisu (0,52 MB)
16/2013
Fabio Verona: Suuret ja harvakseen toteutetut investoinnit epätäydellisesti hyödynnetyn informaation makromallissa (Lumpy investment in sticky information general equilibrium)
2013. 37 sivua.
Lataa julkaisu (1,10 MB)
15/2013
Chung-Hua Shen – Iftekhar Hasan – Chih-Yung Lin: Valtion omistamat pankit hyvän kannattavuuden ja poliittisten paineiden ristitulessa (The government’s role in government-owned banks)
2013. 51 sivua.
Lataa julkaisu (0,85 MB)
14/2013
Chrysovalantis Gaganis – Iftekhar Hasan – Fotios Pasiouras: Vakuutussektorin tehokkuus ja osakemarkkinatuotot (Efficiency and stock returns: Evidence from the insurance industry)
2013. 33 sivua.
Julkaistu: Journal of Productivity Analysis, December 2013, Volume 40, Issue 3, pp 429-442
Lataa julkaisu (0,52 MB)
13/2013
Stergios Leventis – Iftekhar Hasan – Emmanouil Dedoulis: Synnin hinta: sosiaalisten normien vaikutus tilintarkastuksen hinnoitteluun (The cost of sin: The effect of social norms on audit pricing)
2013. 58 sivua.
Julkaistu: International Review of Financial Analysis, Volume 29, September 2013, Pages 152-165
Lataa julkaisu (0,59 MB)
12/2013
Seppo Honkapohja: Euroalueen kriisi pohjoisesta katsottuna
2013. 28 sivua.
Julkaistu: Journal of Macroeconomics, Volume 39, Part B, March 2014, Pages 260-271
Lataa julkaisu (0,75 MB)
11/2013
Matti Viren: Finanssipolitiikan vaikutusten sensitiivisyys politiikan koordinaation ja suhdannetilanteen suhteen (Sensitivity of fiscal-policy effects to policy coordination and business cycle conditions)
2013. 21 sivua.
Julkaistu: International Economics and Economic Policy (forthcoming)
Lataa julkaisu (0,76 MB)
10/2013
Owain ap Gwilym – Qingwei Wang – Iftekhar Hasan – Ru Xie: Mielikuvien metsästys osakemarkkinoilla: spekulatiivisen kysynnän vaikutukset tuottoihin ja kaupankäyntimääriin (In search of concepts: The effects of speculative demand on returns and volume)
2013. 35 sivua.
Lataa julkaisu (0,47 MB)
9/2013
Juha Kilponen – Jouko Vilmunen – Oskari Vähämaa: Bayesilaisia estimointituloksia kulutuksen kasvuvauhdin korkoherkkyydestä hitaan hintasopeutumisen makromallissa (Estimating intertemporal elasticity of substitution in a sticky price model)
2013. 27 sivua.
Lataa julkaisu (1,13 MB)
8/2013
Bill Francis – Iftekhar Hasan – Qiang Wu: Konservatiivinen kirjanpitokulttuuri hyödyttää yrityksen osakkeenomistajia rahoituskriisien aikana (The benefits of conservative accounting to shareholders: Evidence from the financial crisis)
2013. 44 sivua.
Lataa julkaisu (0,52 MB)
7/2013
Iftekhar Hasan – Matej Marinč: Puoltavatko EU:n kokemukset pankkisektorin kilpailupolitiikan uudistamista kriisien aikana? (Should competition policy in banking be amended during crises? Lessons from the EU)
2013. 35 sivua.
Julkaistu: European Journal of Law and Economics (forthcoming)
Lataa julkaisu (0,53 MB)
6/2013
Sami Oinonen – Maritta Paloviita – Lauri Vilmi: Kuinka inflaatiodynamiikka on muuttunut euroalueella ja Yhdysvalloissa? (How have inflation dynamics changed over time? Evidence from the euro area and USA)
2013. 36 sivua.
Lataa julkaisu (1,06 MB)
5/2013
Fabio Verona – Maik H. Wolters: Hitaasti päivittyvän informaation mallit DYNARE:ssa (Sticky information models in Dynare)
2013. 17 sivua.
Julkaistu: Computational Economics, Volume 43, Issue 3, March 2014, Pages 357-370
Lataa julkaisu (0,58 MB)
4/2013
Fabio Verona – Manuel M. F. Martins – Inês Drumond: Arvopaperistaminen ja pitkät matalan ohjauskoron jaksot: voimistaako varjopankkijärjestelmä makrotalouden suhdannevaihteluita? ((Un)anticipated monetary policy in a DSGE model with a shadow banking system)
2013. 40 sivua.
Julkaistu: International Journal of Central Banking, Volume 9, Number 3, September 2013, Pages 73-117
Lataa julkaisu (1,12 MB)
3/2013
Martin Ellison – Andreas Tischbirek: Epätavanomaiset pitkäaikaisen valtionvelan ostot täydentävät keskuspankin korkopolitiikkaa (Unconventional government debt purchases as a supplement to conventional monetary policy)
2013. 26 sivua.
Lataa julkaisu (0,71 MB)
2/2013
Tuomas Takalo – Tanja Tanayama – Otto Toivanen: Markkinahäiriöt ja julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen vaikutukset hyvinvointiin: teoreettinen kehys empiiriselle tutkimukselle (Market failures and the additionality effects of public support to private R&D: Theory and empirical implications)
2013. 40 sivua.
Julkaistu: International Journal of Industrial Organization, Volume 31, Issue 5, September 2013, Pages 634–642
Lataa julkaisu (0,71 MB)
1/2013
Tuomas Takalo: Julkisen innovaatiopolitiikan perustelut ja välineet (Rationales and instruments for public innovation policies)
2013. 29 sivua.
Julkaistu: Journal of Reviews on Global Economics, Volume 1, 2012, Pages 157-167
Lataa julkaisu (0,40 MB)
 

 Julkaisuarkisto (Helda)

 
 

 Julkaisuarkisto (SP)

 
 

 Julkaisuhaku

 
 

 Muualla palvelussa