Keskustelualoitteet

Suomen Pankissa valmistuneet tutkimusraportit julkaistaan ensi vaiheessa keskustelualoitteina. Sarja jakaa tietoa pankin strategisten tavoitteiden kannalta keskeisistä tutkimusteemoista ja -tuloksista ja pyrkii herättämään näistä keskustelua asiantuntijoiden keskuudessa.

Keskustelualoitteet ilmestyvät englanniksi ja sisältävät suomenkielisen tiivistelmän. Ne julkaistaan verkossa PDF-muodossa.

Sarjaa on julkaistu vuodesta 1988. Vuodesta 1996 alkaen kaikki keskustelualoitteet ovat verkkopalvelussamme. Aiempien vuosien keskustelualoitteita voi ladata PDF-muodossa Suomen Pankin julkaisuarkistosta Heldassa ja Suomen Pankin omasta julkaisuarkistosta.

2015
30/2015
Essi Eerola – Tuukka Saarimaa: Keskustelualoite 30/2015: Kuka hyötyy kaupungin vuokra-asunnoista? (Who benefits from public housing?)
2015. 30 sivua.
Lataa julkaisu (1,41 MB)
29/2015
Eero Tölö – Esa Jokivuolle – Matti Viren: Keskustelualoite 29/2015: Miten pankin koko vaikuttaa sen yön yli rahoituksen hintaan Euroopassa? (Are too-big-to-fail banks history in Europe? Evidence from overnight interbank loans)
2015. 28 sivua.
Lataa julkaisu (1,40 MB)
28/2015
William R. Kerr – Ramana Nanda : Keskustelualoite 28/2015: Innovaatiotoiminnan rahoittaminen (Financing Innovation)
2015. 27 sivua.
Lataa julkaisu (0,96 MB)
27/2015
Gerald Carlino – William R. Kerr: Keskustelualoite 27/2015: Innovaatiot ja kasautuminen (Agglomeration and Innovation)
2015. 65 sivua.
Lataa julkaisu (1,49 MB)
26/2015
Daron Acemoglu – Ufuk Akcigit – Douglas Hanley – William R. Kerr: Keskustelualoite 26/2015: Siirtyminen puhtaaseen teknologiaan (Transition to Clean Technology)
2015. 57 sivua.
Lataa julkaisu (1,50 MB)
25/2015
Daron Acemoglu – Ufuk Akcigit – William R. Kerr: Keskustelualoite 25/2015: Empiirinen tutkimus verkostojen makrovaikutuksista (Networks and the Macroeconomy: An Empirical Exploration)
2015. 100 sivua.
Lataa julkaisu (2,30 MB)
24/2015
Gene Ambrocio: Keskustelualoite 24/2015: Rationaaliset innostusbuumit ja asymmetriset suhdannevaihtelut (Rational Exuberance Booms and Asymmetric Business Cycles)
2015. 52 sivua.
Lataa julkaisu (1,22 MB)
23/2015
Carlotta Mariotto – Marianne Verdier: Keskustelualoite 23/2015: Verkko- ja mobiilipankkitoiminnan innovaatiot ja kilpailu toimialan taloustieteen näkökulmasta (Innovation and Competition in Internet and Mobile Banking: an Industrial Organization Perspective)
2015. 22 sivua.
Lataa julkaisu (0,82 MB)
22/2015
Carlos Arango – Yassine Bouhdaoui – David Bounie – Martina Eschelbach – Lola Hernandez: Keskustelualoite 22/2015: Simulointimalli käteisen hallinnan ja maksutavan valinnan analysointia ja kansainvälistä vertailua varten (Cash Management and Payment Choices: A Simulation Model with International Comparisons)
2015. 29 sivua.
Lataa julkaisu (1,56 MB)
21/2015
Iftekhar Hasan – Chun-Keung (Stan) Hoi – Qiang Wu – Hao Zhang: Keskustelualoite 21/2015: Sosiaalinen pääoma kurinalaistaa yritysten käyttäytymistä velkasopimuksissa (Social Capital and Debt Contracting: Evidence from Bank Loans and Public Bonds)
2015. 64 sivua.
Lataa julkaisu (1,41 MB)
20/2015
Essi Eerola – Niku Määttänen: Keskustelualoite 20/2015: Asuntomarkkinoiden etsintäkitka ja luottorajoitteet (Matching and credit frictions in the housing market)
2015. 45 sivua.
Lataa julkaisu (0,96 MB)
19/2015
Zuzana Fungáčová – Christophe J. Godlewski – Laurent Weill: Keskustelualoite 19/2015: Velka kuin velka – vai mitä mieltä Euroopan osakemarkkinat ovat? (Does the Type of Debt Matter? Stock Market Perception in Europe)
2015. 34 sivua.
Lataa julkaisu (1,06 MB)
18/2015
Seppo Honkapohja: Keskustelualoite 18/2015: Rahapolitiikkaa nimelliskorkojen nollarajalla: katsaus alan tutkimukseen (Monetary Policies to Counter the Zero Interest Rate: an Overview of Research)
2015. 35 sivua.
Lataa julkaisu (1,10 MB)
17/2015
Iftekhar Hasan – Roman Horvath – Jan Mares: Keskustelualoite 17/2015: Vaikuttaako rahoituksen muoto talouskasvuun? Näyttöä bayesiläisestä mallin keskiarvoistamisesta (What Type of Finance Matters for Growth? Bayesian Model Averaging Evidence)
2015. 42 sivua.
Lataa julkaisu (1,26 MB)
16/2015
Manthos D. Delis – Iftekhar Hasan – Efthymios G. Tsionas: Keskustelualoite 16/2015: Yritysjohdon strategiset valinnat vaikuttavat yrityksen riskeihin (Firms’ Risk Endogenous to Strategic Management Choices)
2015. 45 sivua.
Lataa julkaisu (0,98 MB)
15/2015
Chrysovalantis Gaganis – Iftekhar Hasan – Fotios Pasiouras: Keskustelualoite 15/2015: Vakuutusalan kansainvälinen näyttö vakuutusteknisen vastuuvelan hallinnan merkityksestä tulontasauksen, sääntelyn ja instituutioiden kannalta (Regulations, institutions and income smoothing by managing technical reserves: international evidence from the insurance industry)
2015. 45 sivua.
Lataa julkaisu (1,16 MB)
14/2015
Manthos D. Delis – Chrysovalantis Gaganis – Iftekhar Hasan – Fotios Pasiouras: Keskustelualoite 14/2015: Maan geneettinen monimuotoisuus ja yrityksen johtajiston vaikutus yrityksen suorituskykyyn (The Effect of Board Directors from Countries with Different Genetic Diversity Levels on Corporate Performance)
2015. 50 sivua.
Lataa julkaisu (1,36 MB)
13/2015
Bill Francis – Iftekhar Hasan – Lingxiang Li: Keskustelualoite 13/2015: Yritysjohto aliarvostaa raporteissaan yrityksen liiketoimien markkina-arvoa (Evidence for the Existence of Downward Real Earnings Management)
2015. 59 sivua.
Lataa julkaisu (1,16 MB)
12/2015
Patrick M. Crowley – David Hudgins: Keskustelualoite 12/2015: Euroalueen optimaalisen raha- ja finanssipolitiikan hahmottaminen aika-taajuusalueella (Euro area monetary and fiscal policy tracking design in the time-frequency domain)
2015. 47 sivua.
Lataa julkaisu (1,09 MB)
11/2015
Patrick M. Crowley – Christopher Trombley: Keskustelualoite 11/2015: Ovatko rahaliittojen taloudet enemmän samatahtisia kuin rahaliittojen ulkopuoliset taloudet? (Are Monetary Unions more Synchronous than non-Monetary Unions?)
2015. 46 sivua.
Lataa julkaisu (2,28 MB)
10/2015
Ilkka Kiema – Esa Jokivuolle: Keskustelualoite 10/2015: Miksi talletuspaot ovat joskus osittaisia? (Why are bank runs sometimes partial?)
2015. 51 sivua.
Lataa julkaisu (0,66 MB)
9/2015
Seppo Honkapohja – Kaushik Mitra: Keskustelualoite 9/2015: Odotusten ohjauksen ja läpinäkyvyyden merkitys inflaatio- ja hintatasotavoitteen vertailun kannalta (Comparing Inflation and Price Level Targeting: the Role of Forward Guidance and Transparency)
2015. 44 pages.
Lataa julkaisu (0,89 MB)
8/2015
Simo Kalatie – Helinä Laakkonen – Eero Tölö: Keskustelualoite 8/2015: Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asettamisessa käytettävät indikaattorit (Indicators used in setting the countercyclical capital buffer)
2015. 85 sivua.
Lataa julkaisu (1,88 MB)
7/2015
Jarkko Huotari: Keskustelualoite 7/2015: Rahoitusjärjestelmän stressin mittaaminen – Suomen stressi-indeksi (Measuring financial stress – A country specific stress index for Finland)
2015. 41 sivua.
Lataa julkaisu (1,14 MB)
6/2015
Markus Holopainen – Peter Sarlin: Keskustelualoite 6/2015: Kohti robusteja malleja kriisien ennakoinnissa: menetelmien vertailu, aggregointi ja epävarmuus (Toward robust early-warning models: A horse race, ensembles and model uncertainty)
2015. 34 sivua.
Lataa julkaisu (1,21 MB)
5/2015
Esa Jokivuolle – Jussi Keppo – Xuchuan Yuan: Keskustelualoite 5/2015: Bonusten rajoittamisen ja viivästämisen vaikutus pankkiirien riskinottoon (Bonus caps, deferrals and bankers' risk-taking)
2015. 78 sivua.
Lataa julkaisu (1,14 MB)
4/2015
Helinä Laakkonen: Keskustelualoite 4/2015: Epävarmuuden vaikutus volatiliteettiin ja kaupankäyntivolyymiin USA:n valtiolainojen futuurimarkkinoilla (Relevance of uncertainty on the volatility and trading volume in the US Treasury bond futures market)
2015. 26 sivua.
Lataa julkaisu (0,47 MB)
3/2015
Iftekhar Hasan – Nadia Massoud – Anthony Saunders – Keke Song: Keskustelualoite 3/2015: Mitkä osakemarkkinoiden arvopaperit olivat lyhyeksimyynnin kohteena subprime-kriisin aikana? (Which financial stocks did short sellers target in the subprime crisis?)
2015. 58 sivua.
Lataa julkaisu (0,86 MB)
2/2015
Boele Bonthuis – Valerie Jarvis – Juuso Vanhala: Keskustelualoite 2/2015: Euroalueen Beveridge-käyrien siirtymät ja niiden taustatekijät (Shifts in euro area Beveridge curves and their determinants)
2015. 35 sivua.
Lataa julkaisu (1,09 MB)
1/2015
Karlo Kauko: Keskustelualoite 1/2015: Pysyvän varainhankinnan vaatimus endogeenisen rahan oloissa (The net stable funding ratio requirement when money is endogenous)
2015. 9 sivua.
Lataa julkaisu (0,48 MB)
 

 Julkaisuarkisto (Helda)

 
 

 Julkaisuarkisto (SP)

 
 

 Julkaisuhaku

 
 

 Muualla palvelussa