Keskustelualoitteet

Suomen Pankissa valmistuneet tutkimusraportit julkaistaan ensi vaiheessa keskustelualoitteina. Sarja jakaa tietoa pankin strategisten tavoitteiden kannalta keskeisistä tutkimusteemoista ja -tuloksista ja pyrkii herättämään näistä keskustelua asiantuntijoiden keskuudessa.

Keskustelualoitteet ilmestyvät englanniksi ja sisältävät suomenkielisen tiivistelmän. Ne julkaistaan verkossa PDF-muodossa.

Sarjaa on julkaistu vuodesta 1988. Vuodesta 1996 alkaen kaikki keskustelualoitteet ovat verkkopalvelussamme. Aiempien vuosien keskustelualoitteita voi ladata PDF-muodossa Suomen Pankin julkaisuarkistosta Heldassa ja Suomen Pankin omasta julkaisuarkistosta.

2016
33/2016
Sari Pekkala Kerr – William R. Kerr: Keskustelualoite 33/2016: Maahanmuuttajat yrittäjinä (Immigrant Entrepreneurship)
2016. 71 sivua.
Lataa julkaisu (1,36 MB)
32/2016
Juha Kilponen – Fabio Verona: Keskustelualoite 32/2016: Investointeja selittävän Q-teorian testaaminen taajuusalueella (Testing the Q theory of investment in the frequency domain)
2016. 32 sivua.
Lataa julkaisu (1,40 MB)
31/2016
Bonnie G. Buchanan: Keskustelualoite 31/2016: Arvopaperistaminen – sopiva rahoitusväline säähän kuin säähän? (Securitization: A financing vehicle for all seasons?)
2016. 50 sivua.
Lataa julkaisu (1,35 MB)
30/2016
Tom Berglund – Mikko Mäkinen: Keskustelualoite 30/2016: Finanssikriisistä oppiminen: Pohjoismaisten pankkien kokemus (Learning from Financial Crisis: The Experience of Nordic Banks)
2016. 41 sivua.
Lataa julkaisu (1,09 MB)
29/2016
Gonçalo Faria – Fabio Verona: Keskustelualoite 29/2016: Osakemarkkinatuottojen ennustaminen taajuuskomponenttien summien avulla (Forecasting stock market returns by summing the frequency-decomposed parts)
2016. 38 sivua.
Lataa julkaisu (1,14 MB)
28/2016
Marlène Isoré: Keskustelualoite 28/2016: Rahoitusmarkkinahäiriöiden kansainvälinen leviäminen etsintä- ja yhteensovitusympäristössä (International Propagation of Financial Shocks in a Search and Matching Environment)
2016. 56 sivua.
Lataa julkaisu (1,83 MB)
27/2016
Timo Virtanen – Eero Tölö – Matti Virén – Katja Taipalus: Keskustelualoite 27/2016: Yksikköjuurimenetelmien käyttö rahoituskriisien ennakoinnissa (Use of Unit Root Methods in Early Warning of Financial Crises)
2016. 35 sivua.
Lataa julkaisu (1,44 MB)
26/2016
Iftekhar Hasan – Incheol Kim – Haimeng Teng – Qiang Wu: Keskustelualoite 26/2016: Kansainvälistä näyttöä ulkomaalaisten institutionaalisten omistajien vaikutuksesta yritysten veronkiertoon (The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence)
2016. 50 sivua.
Lataa julkaisu (1,27 MB)
25/2016
George W. Evans – Seppo Honkapohja – Kaushik Mitra: Keskustelualoite 25/2016: Odotukset, nollakasvu ja finanssipolitiikka (Expectations, stagnation and fiscal policy)
2016. 97 sivua.
Lataa julkaisu (1,37 MB)
24/2016
Mikael Juselius – Claudio Borio – Piti Disyatat – Mathias Drehmann: Keskustelualoite 24/2016: Rahapolitiikka, rahoitussykli ja äärimmäisen matalat korot (Monetary policy, the financial cycle and ultralow interest rates)
2016. 65 sivua.
Lataa julkaisu (1,10 MB)
23/2016
Yota Deli – Manthos D. Delis – Iftekhar Hasan – Liuling Liu: Keskustelualoite 23/2016: Pankkivalvonnan toimeenpano ja pankkilainojen ehdot (Bank enforcement actions and the terms of lending)
2016. 62 sivua.
Lataa julkaisu (1,55 MB)
22/2016
Roberto Chang – Andrés Fernández – Adam Gulan: Keskustelualoite 22/2016: Velkakirjalainat, pankkiluotot ja avotalouden suhdannevaihtelut (Bond finance, bank credit, and aggregate fluctuations in an open economy)
2016. 56 sivua.
Lataa julkaisu (1,48 MB)
21/2016
Patrick M. Crowley – David Hudgins: Keskustelualoite 21/2016: Mitä simuloitu väreperusteinen optimaalinen seurantakontrolli kertoo Yhdysvaltain raha- ja finanssipolitiikan tasapainosta? (Analysis of the balance between U.S. monetary and fiscal policy using simulated wavelet-based optimal tracking control)
2016. 33 sivua.
Lataa julkaisu (2,14 MB)
20/2016
Guglielmo Maria Caporale – Luis A. Gil-Alana – Kefei You : Keskustelualoite 20/2016: Valuuttakurssisidonnaisuudet ASEAN-valuuttojen Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan juanin välillä (Exhange Rate Linkages Between the Asean Currencies, the US Dollar and the Chinese RMB)
2016. 38 sivua.
Lataa julkaisu (1,01 MB)
19/2016
Tomi Kortela: Keskustelualoite 19/2016: Ajan mittaan vaihteleva korkojen alaraja varjokorkomallissa (A Shadow rate model with time-varying lower bound of interest rates)
2016. 54 sivua.
Lataa julkaisu (1,22 MB)
18/2016
Essi Eerola: Keskustelualoite 18/2016: Makrovakaustoimet ja asuntomarkkinat: Katsaus empiiriseen kirjallisuuteen (Macroprudential measures and housing markets: A note on the empirical literature)
2016. 16 sivua.
Lataa julkaisu (1,02 MB)
17/2016
Maritta Paloviita – Pasi Ikonen: Keskustelualoite 17/2016: Miten euromaiden budjettivajeita koskevia ennustevirheitä voidaan selittää reaaliaikaisen aineiston avulla? (How to explain errors in budget balance forecasts in euro area countries? Empirical evidence based on real-time data)
2016. 39 sivua.
Lataa julkaisu (1,11 MB)
16/2016
Juha Kilponen – Seppo Orjasniemi – Antti Ripatti – Fabio Verona: Keskustelualoite 16/2016: Aino 2.0 malli (The Aino 2.0 model)
2016. 98 sivua.
Lataa julkaisu (4,04 MB)
15/2016
Sami Oinonen – Maritta Paloviita: Keskustelualoite 15/2016: Kuinka informatiivisia EKP:n kyselytutkimuksesta saadut tiedot aggregoiduista inflaatio-odotuksista ovat? (How informative are aggregated inflation expectations? Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters)
2016. 31 sivua.
Lataa julkaisu (1,09 MB)
14/2016
Fabio Verona: Keskustelualoite 14/2016: Yhdysvaltain rahoitussyklin väreanalyyttinen luonnehdinta (Time-frequency characterization of the U.S. financial cycle)
2016. 11 sivua.
Lataa julkaisu (0,97 MB)
13/2016
Iftekhar Hasan – Kose Johnc – Padma Kadiyalad: Keskustelualoite 13/2016: Konkurssilainsäädännön tarjoamien uudelleenjärjestelykannusteiden vaikutukset velan rakenteeseen (Debt Structure When Bankruptcy Law Offers Incentives to Restructure)
2016. 67 sivua.
Lataa julkaisu (1,19 MB)
12/2016
Markus Haavio – Antti Ripatti – Tuomas Takalo: Keskustelualoite 12/2016: Pankkien ja tuotannollisten yritysten julkinen rahoitus kriisiaikoina (Saving Wall Street or Main Street)
2016. 74 sivua.
Lataa julkaisu (1,23 MB)
11/2016
Bonnie Buchanan – Xuying (Cathy) Cao – Eva Liljeblom – Susan Weihrich: Keskustelualoite 11/2016: Mitä luonnollinen testiasetelma kertoo epävarmuuden vaikutuksesta yritysten osingonjakopolitiikkaan? (Uncertainty and Firm Dividend Policy – A Natural Experiment)
2016. 58 sivua.
Lataa julkaisu (1,23 MB)
10/2016
Iftekhar Hasan – Deming Wu: Keskustelualoite 10/2016: Pankki- ja yritystason näyttö suurten pankkien tavasta käyttää luottoriskinvaihtosopimuksia riskienhallinnassa (How Large Banks Use CDS to Manage Risks: Bank-Firm-Level Evidence)
2016. 44 sivua.
Lataa julkaisu (1,03 MB)
9/2016
Iftekhar Hasan – Deming Wu: Keskustelualoite 9/2016: Luottoriskinvaihtosopimukset ja pankkilainojen myynti: näyttöä syndikoitujen pankkilainojen aineistosta (Credit Default Swaps and Bank Loan Sales: Evidence from Bank Syndicated Lending)
2016. 41 sivua.
Lataa julkaisu (0,80 MB)
8/2016
Bill B. Francis – Iftekhar Hasan – Gergana L. Kostova: Keskustelualoite 8/2016: Kansainvälinen näkökulma verrokkien merkityksestä (When Do Peers Matter?: A Cross-Country Perspective)
2016. 59 sivua.
Lataa julkaisu (1,09 MB)
7/2016
Iftekhar Hasan – Nada Kobeissi – Liuling Liu – Haizhi Wang: Keskustelualoite 7/2016: Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja taloudellinen suorituskyky: tuottavuuden välillinen merkitys (Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance: The Mediating Role of Productivity)
2016. 48 sivua.
Lataa julkaisu (0,90 MB)
6/2016
Bill Francis - Iftekhar Hasan - Sureshbabu Mani - Pengfei Ye: Keskustelualoite 6/2016: Verrokkiryhmän suhteellinen laatu ja yrityksen suorituskyky (Relative Peer Quality and Firm Performance)
2016. 63 sivua.
Lataa julkaisu (1,16 MB)
5/2016
Bill B. Francis – Iftekhar Hasan – Xian Sun – Qiang Wu: Keskustelualoite 5/2016: Yritysjohdon poliittiset preferenssit ja verotaakan minimointi (CEO Political Preference and Corporate Tax Sheltering)
2016. 57 sivua.
Lataa julkaisu (1,22 MB)
4/2016
Mikael Juselius – Elod Takats: Keskustelualoite 4/2016: Väestön ikärakenteen ja inflaation välinen hämmästyttävä yhteys (The age-structure–inflation puzzle)
2016. 21 sivua.
Lataa julkaisu (1,28 MB)
3/2016
Mikael Juselius – Mathias Drehmann: Keskustelualoite 3/2016: Velkaantumisasteen dynamiikka ja velkarasite (Leverage dynamics and the burden of debt)
2016. 42 sivua.
Lataa julkaisu (1,31 MB)
2/2016
Rune Stenbacka – Tuomas Takalo: Keskustelualoite 2/2016: Pankkiasiakkaiden siirtymiskustannukset ja rahoitusvakaus (Switching costs and financial stability)
2016. 28 sivua.
Lataa julkaisu (0,90 MB)
1/2016
Aino Silvo: Keskustelualoite 1/2016: Raha- ja makrovakauspolitiikan vuorovaikutus talouden vakauttamisessa (The interaction of monetary and macroprudential policies in economic stabilisation)
2016. 64 sivua.
Lataa julkaisu (1,40 MB)
 

 Julkaisuarkisto (Helda)

 
 

 Julkaisuarkisto (SP)

 
 

 Julkaisuhaku

 
 

 Muualla palvelussa