Determinants of the loan loss allowance: some cross-country comparisons

Keskustelualoitteet
Determinants of the loan loss allowance: some cross-country comparisons
33/2003
Kirjoittaja(t):
Iftekhar Hasan, Larry D. Wall
2003. 37 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki
ISBN:
952-462-106-1
(painettu julkaisu)
ISBN:
952-462-107-X
(verkkojulkaisu)
ISSN:
0785-3572
(painettu julkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (0,27 MB)

Tässä tutkimuksessa analysoidaan pankkien luottotappiovarauksiin vaikuttavia tekijöitä sekä yhdysvaltalaisista pankeista koostuvassa otoksessa että kolmessa muussa otoksessa, jotka edustavat 21 maan ryhmää, Kanadaa ja Japania. Tutkimuksessa käytetty malli käsittää sekä luottotappioihin vaikuttavat perustekijät, kuten järjestämättömät luotot, että päätösperäiset tekijät, kuten pankin tuotot ennen varauksia. Tulosten mukaan melkein kaikissa tutkituissa otoksissa luottotappiovaraukset riippuvat pankin tuotoista ennen varauksia. Toisaalta tulosten mukaan eräät sellaiset tekijät, joiden Yhdysvalloissa on katsottu johtuvan perustekijöistä, eivät vaikuta merkitsevästi luottotappiovarauksiin muualla. Tällaisia ovat esimerkiksi järjestämättömien luottojen poistot.