Työmarkkinoiden etsintäkitkojen merkitys finanssipolitiikan kokonaistaloudellisille vaikutuksille (The role of labour markets in fiscal policy transmission)

Keskustelualoitteet
Työmarkkinoiden etsintäkitkojen merkitys finanssipolitiikan kokonaistaloudellisille vaikutuksille (The role of labour markets in fiscal policy transmission)
16/2011
Kirjoittaja(t):
Meri Obstbaum
2011. 72 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki
ISBN:
978-952-462-770-2
(verkkojulkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (2,00 MB)

​Tutkimuksessa tarkastellaan, miten työmarkkinajäykkyydet muokkaavat finanssipolitiikan vaikutuksia taloudessa. Työn kokonaistaloudellisessa analyysissa käytetään avotalouden uuskeynesiläistä stokastista yleisen tasapainon makromallia, jolla on kuitenkin muutama erityisominaisuus. Ensinnäkin, työllistyminen perustuu etsintään työmarkkinoilla, mistä aiheutuu etsintäkitkaa. Toiseksi, finanssipolitiikan toimenpidevalikoima kuvataan työssä suhteellisen yksityiskohtaisesti. Julkisten menojen rahoitusvaihtoehtojen merkitys on keskeistä elvytyksen vaikutusten kannalta, koska verotuksen työmarkkinavaikutukset ovat verokohtaisia. Jos esimerkiksi julkinen velka vakautetaan kiristämällä työtulojen verotusta, niin toimenpiteellä on joustavien palkkojen tapauksessa haitallisia kokonaistaloudellisia ja työmarkkinavaikutuksia. Tuloksen voi tulkita niin, että palkkajäykkyys lisää finanssipolitiikan lyhyen aikavälin tehoa, mutta julkisten menojen kasvulla on haitallisia pitkän aikavälin kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Erityisen haitallisia ovat työllisyysvaikutukset. Tutkimuksen tarkastelut viittaavat myös siihen, että finanssipolitiikan vaikutukset saattavat välittyä talouteen työmarkkinoiden toiminnan kautta tavalla, jota ei voida selittää uuskeynesiläisten perusmallien avulla.