Yritysten hallintotavan ja maiden rahamarkkinalainsäädännön vaikutukset yritysten pankkilainojen ehtoihin (Are firm- and country-specific governance substitutes? Evidence from financial contracts in emerging markets)

Keskustelualoitteet
Yritysten hallintotavan ja maiden rahamarkkinalainsäädännön vaikutukset yritysten pankkilainojen ehtoihin (Are firm- and country-specific governance substitutes? Evidence from financial contracts in emerging markets)
12/2012
Kirjoittaja(t):
Bill Francis – Iftekhar Hasan – Liang Song
2012. 57 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki
ISBN:
978-952-462-797-9
(verkkojulkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)

Julkaistu: Journal of Financial Research, Volume 35, Issue 3, October 2012: 343-374

Lataa julkaisu (0,92 MB)

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan velkaa ottavien yritysten omien hallinto- ja kontrollijärjestelmien vaikutuksia yrityksille myönnettyjen pankkilainojen ehtoihin ja näiden vaikutusten eroja nousevissa talouksissa, joiden rahoitusmarkkinalainsäädännössä on eroja. Estimointitulosten mukaan tehokkaasti toimivilla yritysten hallinto- ja kontrollijärjestelmillä on myönteinen vaikutus pankkilainojen ehtoihin. Niiden ansiosta yritykset saavat keskimääräistä suurempia lainoja, joiden juoksuajat ovat pidemmät ja riskilisät pienemmät. Yrityksen hallintotapa ja maan rahoitusmarkkinalainsäädäntö ovat tulosten mukaan lisäksi toisiaan korvaavia rahoitussopimusten laatimisen ja täytäntöönpanon kannalta. Toisaalta yrityksen hallintotavan vaikutukset pankkilainan ehtoihin riippuvat myös lainaa hakevan yrityksen ominaisuuksista, kuten velkaisuudesta ja aineellisten varojen määrästä. Tutkimuksen tulokset eivät ole mallikohtaisia, joten estimoidut vaikutukset pysyvät samankaltaisina, kun estimointimenetelmää tai estimoinnissa käytettyä mallitäsmennystä muutetaan.​