Informaation epäsymmetrian vaikutus pankkien luottoluokitukseen: panostus avoimuuteen ja tehokkaaseen rahoitusmarkkinalainsäädäntöön kannattaa (Asymmetric benchmarking in bank credit rating)

Keskustelualoitteet
Informaation epäsymmetrian vaikutus pankkien luottoluokitukseen: panostus avoimuuteen ja tehokkaaseen rahoitusmarkkinalainsäädäntöön kannattaa (Asymmetric benchmarking in bank credit rating)
13/2012
Kirjoittaja(t):
Chung-Hua Shen – Yu-Li Huang – Iftekhar Hasan
2012. 40 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki
ISBN:
978-952-462-798-6
(verkkojulkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (1,08 MB)

Tässä työssä testataan oletetusta, että informaation epäsymmetria selittää pankkien luottoluokitusten maakohtaista vaihtelua, vaikka pankkien toiminnan tuloksellisuutta mittaavissa tulos- ja taseindikaattoreissa – ns. rahoitussuhteissa – ei ole havaittavia eroja. Pankit jaotellaan tutkimuksessa informaation epäsymmetrialtaan pienen ja suuren epäsymmetrian luokkiin. Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan korkean tulotason maat sekä vahvojen ja laadukkaiden rahoitusmarkkinainstituutioiden maat kuuluvat pienen epäsymmetrian luokkaan. Maat, joilla on päinvastaiset ominaisuudet, luetaan suuren informaation epäsymmetrian luokkaan. Tämän työn lähtökohtaoletus on, että rahoitussuhteiden vaikutukset pankkien luottoluokitukseen voimistuvat, kun informaation epäsymmetria vähenee. Standard & Poor’sin julkaisemat pitkän aikavälin luottoluokitukset sisältävä otos kattaa 86 maata ajanjaksolta 2002–2008. Estimointitulosten mukaan rahoitussuhteiden vaikutukset pankkien luottoluokitukseen riippuvat tilastollisesti merkitsevällä tavalla informaation epäsymmetriasta. Tavoitellessaan luottoluokituksensa kohenemista maiden tulisi näin ollen panostaa informaation epäsymmetrian vähentämiseen. ​