Rahoitusmarkkinahäiriöiden kansainvälinen leviäminen etsintä- ja yhteensovitusympäristössä

Keskustelualoitteet
Keskustelualoite 28/2016: Rahoitusmarkkinahäiriöiden kansainvälinen leviäminen etsintä- ja yhteensovitusympäristössä (International Propagation of Financial Shocks in a Search and Matching Environment)
28/2016
Kirjoittaja(t):
Marlène Isoré
2016. 56 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISBN:
978-952-323-135-1
(verkkojulkaisu)
ISSN:
1456-5889
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (1,83 MB)

​Tässä työssä kehitetään kahden maan makromalli, jossa rahoitusmarkkinahäiriöiden kansainvälinen välittyminen on mahdollista joustavista valuuttakursseista ja kilpailevista rahoitusvaroista huolimatta, mikä sotii avotaloutta koskevan tutkimuksen tuloksia vastaan. Etsintään ja yhteensovittamiseen perustuva lähestymistapa ensinnäkin selittää, miksi rahoitusmarkkinoiden normalisoituminen häiriöiden jälkeen vie aikaa. Lähestymistapa mahdollistaa myös kahden erityyppisen rahoitushäiriön erottamisen:
1) puhdas likviditeetin väheneminen, jonka seurauksena kotimaisen ja ulkomaisen tuotannon välillä on negatiivinen korrelaatio, 2) yhden maan pankkien pääomitukseen kohdistuvat häiriöt aiheuttavat tartuntaa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.