Arvopaperistaminen – sopiva rahoitusväline säähän kuin säähän?

Keskustelulaloitteet
Keskustelualoite 31/2016: Arvopaperistaminen – sopiva rahoitusväline säähän kuin säähän? (Securitization: A financing vehicle for all seasons?)
31/2016
Kirjoittaja(t):
Bonnie G. Buchanan
2016. 50 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISBN:
978-952-323-139-9
(verkkojulkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (1,35 MB)

​Arvopaperistamista pidetään yhtenä viime vuosisadan keskeisimpänä rahoitusinnovaationa. Sen katsotaan olevan myös vuonna 2008 puhjenneen rahoituskriisin laukaisija ja ratkaisu kriisiin. Vaikka arvopaperistaminen oli aiemmin suosittu kiinteistö- ja kulutusluottomarkkinoiden rahoitusväline, jotkin globaaliin arvopaperistamiseen liittyvien markkinoiden ominaisuudet taistelevat eloonjäämisestään. Tässä työssä tarkastellaan eettisten arvojen merkitystä arvopaperistamisen kannalta vuoden 2008 rahoituskriisiä edeltäneenä aikana. Työssä todistetaan, että ilmeiseltä näyttävä moraalin puute ei selitä arvopaperistamisen syntyä ja suosion kasvua, vaan näitä selittävät pikemminkin tietyt rahoitusjärjestelmän vivahteet. Etiikan merkitys arvopaperistamisen kannalta liittyy kannusteiden vinoutuneisuuteen sekä vastuun siirtoon riskien hallinnassa. Arvopaperistamisen ja riskien siirron etiikan merkitystä on vain harvoin käsitelty alan kirjallisuudessa. Tässä työssä tarkastellaan myös arvopaperistamisen historiallisia lähteitä sekä arvopaperistamisen aiemmista väärinkäytöksistä opittuja asioita. Lisäksi työssä käydään yksityiskohtaisesti läpi toteutettuja ehdotuksia globaaleista institutionaalisista uudistuksista. Jatkon kannalta on erityisen tärkeää ymmärtää arvopaperistamisen syyt, seuraukset ja eettiset seuraamukset rahoituskriisin kannalta. Yksittäiset taloudenpitäjät ja yritysten johto voivat tällöin paremmin arvioida riskejä, säätää kannusteita ja suunnitella asianmukaisia politiikkatoimenpiteitä.