Investointeja selittävän Q-teorian testaaminen taajuusalueella

Keskustelualoitteet
Keskustelualoite 32/2016: Investointeja selittävän Q-teorian testaaminen taajuusalueella (Testing the Q theory of investment in the frequency domain)
32/2016
Kirjoittaja(t):
Juha Kilponen – Fabio Verona
2016. 32 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISBN:
978-952-323-141-2
(verkkojulkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (1,40 MB)

​Tässä työssä arvioidaan uudelleen investointidynamiikkaa selittävän Q-teorian empiiristä suorituskykyä, kun tarkasteluissa otetaan eksplisiittisesti huomioon investointien, Tobinin Q:n ja kassavirran vaihteluiden taajuusriippuvuus eli eripituisten syklien kyky selittää näiden sarjojen vaihtelua. Nämä sarjat hajotetaan toisiaan ortogonaalisiin frekvenssikomponentteihin väreiden multiresoluutioanalyysin avulla. Tutkimustulosten mukaan Q-teoria selittää havaittua investointidynamiikkaa odotettua paremmin – sekä tilastollisena sovitteena että ennustamisessa – kun muuttujien väliset riippuvuudet eri taajuuskomponenttien tapauksessa on otettu huomioon tarkasteluissa. Q-teorian lyhyen aikavälin ennusteiden laatu paranee merkittävästi, kun väreanalyysissa hyödynnetään tuoreessa investointeja tarkastelevassa kirjallisuudessa käytettyjä Tobinin Q:n korvikemuuttujia.