Maahanmuuttajat yrittäjinä

Keskustelualoitteet
Keskustelualoite 33/2016: Maahanmuuttajat yrittäjinä (Immigrant Entrepreneurship)
33/2016
Kirjoittaja(t):
Sari Pekkala Kerr – William R. Kerr
2016. 71 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISBN:
978-952-323-143-6
(verkkojulkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (1,36 MB)

​Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajien yrittäjyyttä sekä maahanmuuttoon perustuvan liiketoiminnan elinkelpoisuutta ja kasvua suhteessa kantaväestön perustamaan liiketoimintaan. Maahanmuuttajien merkitys määritetään uusien yritysten perustamisen kannalta useilla eri toimialoilla. Maahanmuuttajien kontribuution selvittämiseksi tutkimuksessa turvaudutaan vaihtoehtoisiin määrittelyihin. Vaikka olemassa oleva tutkimus on panostanut merkittävässä määrin Yhdysvaltoihin suuntautuneen maahanmuuton taloudellisen merkityksen selvittämiseen, kattavaa aineistoa maahanmuuttajien yritystoiminnan määrittämiseen on vaikea kerätä. Tässä tutkimuksessa yhdistetään useita rajoitetun pääsyn Census Bureaun aineistoja Yhdysvalloista, ja niistä muodostetaan ainutlaatuinen pitkittäisaineiston alusta, joka kattaa vuodet 1992–2008 monesta osavaltiosta. Alkujaan maahanmuuttajien perustamien yritysten eroja ja kasvun rakennetta kuvataan keskipitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös näiden erojen ja kasvun riippuvuutta siitä, minkäikäisinä yrityksen perustavat maahanmuuttajat saapuvat Yhdysvaltoihin.