Osakemarkkinoiden riskipreemion ennustaminen ennustemuuttujien taajuushajotelmien avulla

Keskustelualoitteet
Keskustelualoite 1/2017: Osakemarkkinoiden riskipreemion ennustaminen ennustemuuttujien taajuushajotelmien avulla (Forecasting the equity risk premium with frequency-decomposed predictors)
1/2017
Kirjoittaja(t):
Gonçalo Faria – Fabio Verona
2017. 42 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISBN:
978-952-323-144-3
(verkkojulkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (1,14 MB)

​Tässä työssä tarkastellaan osakemarkkinoiden riskipreemion ennustamista. Empiirisessä analyysissa osoitetaan, että riskipreemion otoksen ulkopuolisia ennusteita voidaan parantaa merkittävästi, kun ennusteissa otetaan huomioon osakemarkkinoiden riskipreemion ja mahdollisten ennustemuuttujien välinen taajuusalueen riippuvuus. Työssä tarkastellaan viittätoista taustakirjallisuudesta poimittua ennustemuuttujaa otoksen ulkopuolista ennustamista varten. Ennusteperiodi on tammikuusta 1990 joulukuuhun 2014. Paras tulos yksittäisten ennustemuuttujien tapauksessa on 2,98 prosentin kuukausitason otoksen ulkopuolinen selitysaste sekä 549 peruspisteen vuotuinen hyödyn kasvu investoijalle, jonka sijoituspäätökset perustuvat odotetun tuoton ja riskin väliseen kompromissiin. Ennusteet paranevat entisestään, kun yksittäisissä ennusteissa käytettyjen ennustemuuttujien taajuuskomponentit yhdistetään. Tulokset eivät muutu, vaikka otosperiodia muutetaan suuren vakautumisen ajoista suureen rahoituskriisin aikaan tai yleisemmin heikon talouskasvun ajoista normaaliin ja nopeutuneen kasvun aikaan. Menetelmän hyvä ja vakaa suorituskyky perustuu siihen, että se kykenee paloittelemaan jokaisen muuttujan alkuperäiseen aikasarjaan upotettua informaatiota, minkä ansiosta ennustemuuttujien suurimman ennustevoiman taajuudet voidaan eristää kohinasta.