Globaalit lahjakkuusvirrat

Keskustelualoitteet
Keskustelualoite 2/2017: Globaalit lahjakkuusvirrat (Global Talent Flows)
2/2017
Kirjoittaja(t):
Sari Pekkala Kerr – William Kerr – Çağlar Özden – Christopher Parsons
2017. 28 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISBN:
978-952-323-145-0
(verkkojulkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (0,92 MB)

​Lahjakkuuden globaali jakauma on hyvin vino, ja maiden käytössä olevat resurssit kehittää ja hyödyntää lahjakkaimpia yksilöitään vaihtelevat merkittävästi. Ammattitaitoisten työntekijöiden kansainvälinen muuttoliike vinouttaa jakaumaa entisestään. Tässä työssä käytetään uutta aineistoa, jonka avulla tarkastellaan ensinnäkin globaalin lahjakkuuden liikkuvuutta. Tarkastelujen perusteella liikkuvuus on hyvin epäsymmetristä ja sen merkitys on kasvussa. Tämän jälkeen työssä analysoidaan globaalien lahjakkuusvirtojen yksilö- ja yritystason määräytymistä sekä luonnostellaan joitakin keskeisiä implikaatioita. Kolmanneksi työssä tarkastellaan ammattitaitoisen työvoiman muuttoliikkeen kansallista valvontaa ja eroja lähestymistavoissa, joita sovelletaan valittujen maahanmuuttajien päästämiseksi maahan. Tulevaisuudessa ihmisten, yritysten ja maiden kyky suunnistaa tässä globaalin lahjakkuuden sotkuisessa verkossa hyvin on erityisen tärkeää niiden menestyksen kannalta.