Osakemarkkinatuottojen ennustaminen taajuuskomponenttien summien avulla

Keskustelualoitteet
Keskustelualoite 29/2016: Osakemarkkinatuottojen ennustaminen taajuuskomponenttien summien avulla (Forecasting stock market returns by summing the frequency-decomposed parts)
29/2016
Kirjoittaja(t):
Gonçalo Faria – Fabio Verona
2016. 38 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISBN:
978-952-323-136-8
(verkkojulkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (1,14 MB)

​​Tässä työssä sovelletaan eri ennustemuuttujien taajuushajotelmia osakemarkkinatuottojen ennustamiseen. Menetelmää käytetään Ferreiran ja Santa-Claran (2011) rakentamassa osiensa summa  kehikossa. Menetelmällä tuotetut ennusteet ovat sekä tilastollisesti että taloustieteellisesti merkittävästi parempia kuin historialliseen keskiarvoon perustuvat ennusteet. Kuukausiaineistossa otoksen ulkoisten ennusteiden selitysaste R2 on 3,27 % ja vuotuinen hyvinvoinnin kasvu 403 peruspistettä. Menetelmän vahvuus perustuu sen kykyyn eristää kohinasta ne ennustemuuttujien taajuudet, joilla on suurin ennustevoima. Lisäksi ennustemuuttujien taajuushajotelmiin sisältyy toisiaan täydentävää informaatiota osakemarkkinatuottojen pitkä aikavälin trendistä ja lyhyen aikavälin vaihteluista.