Finanssikriisistä oppiminen: Pohjoismaisten pankkien kokemus

Keskustelualoitteet
Keskustelualoite 30/2016: Finanssikriisistä oppiminen: Pohjoismaisten pankkien kokemus (Learning from Financial Crisis: The Experience of Nordic Banks)
30/2016
Kirjoittaja(t):
Tom Berglund – Mikko Mäkinen
2016. 41 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki - Finlands Bank
ISBN:
978-952-323-138-2
(verkkojulkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
 
Lataa julkaisu (1,09 MB)

​Tässä työssä tarkastellaan pitävätkö pankit mielessään vakavan finanssikriisin opetukset. 1990-luvun alussa pankit Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa kokivat systeemisen finanssikriisin toisin kuin muut eurooppalaiset pankit. Tutkimuksen päähypoteesi on, että pankit näissä kolmessa Pohjoismaassa ovat pitäneet 1990-luvun finanssikriisin kokemukset mielessään ja ovat sen vuoksi menestyneet paremmin kuin muut eurooppalaiset pankit 2008 finanssikriisissä. Empiiriset tarkastelut laajalla pankkitason paneeliaineistolla 1994-2010 tukevat päähypoteesia, että pohjoismaiset pankit ovat oppineet 1990-luvun systeemisestä kriisistä ja muokanneet liiketoimintamallejaan sen mukaisesti. Deskriptiivinen analyysi viittaa siihen, että pohjoismaisten pankkien ”opetukset” ilmenevät vahvistuneena pääomapuskurina, parantuneena johtamisen tehokkuutena ja korkeampana luottojen laatuvaatimuksena verrattuna eurooppalaisiin pankkeihin.