Maksujärjestelmäpalvelut

TARGET2-maksujärjestelmä – Euroopan suurin maksujärjestelmä

TARGET2-maksujärjestelmä on EU-alueen keskuspankkien reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä. Sen kautta välitetään maksuja yli 2 300 miljardin euron verran joka päivä. Osapuolina olevat luottolaitokset voivat välittää järjestelmässä euromääräisiä maksuja reaaliaikaisesti keskuspankeissa olevilta tileiltään (keskuspankkirahassa). Järjestelmä on auki klo 8–19 aina maanantaista perjantaihin muutamaa yleistä pyhäpäivää lukuun ottamatta. TARGET2-järjestelmän kautta tavoittaa yli 51 000 rahalaitosta. Eurojärjestelmä toteuttaa rahapolitiikan operaatiot TARGET2-järjestelmässä, ja muut keskeiset maksujärjestelmät siirtävät katteensa sen kautta.
 
TARGET2 tarjoaa yhdenmukaiset palvelut, hinnat ja ehdot asiakkailleen. Järjestelmässä on monipuoliset likviditeetinhallintapalvelut sekä erilaisia valinnaisia lisäpalveluja. Kansalliset keskuspankit tarjoavat nämä palvelut tiliasiakkailleen.
 
Keskitetty TARGET2-järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2007 lähtien. Sitä edelsi vuonna 1999 aloittanut kansallisista bruttomaksujärjestelmistä muodostunut hajautettu TARGET-järjestelmä.
 

TARGET2- Suomen Pankki

Suomen Pankin TARGET2-komponentti on nimeltään TARGET2- Suomen Pankki. Sen kautta TARGET2-järjestelmään on kytkeytynyt 19 osapuolta, mm. luottolaitoksia. TARGET2- Suomen Pankki  järjestelmässä kulkee yli 37 miljardin euron verran maksuja päivittäin. Suomen Pankki tarjoaa asiakkailleen yhdenmukaistetut TARGET2-maksujärjestelmä- ja likviditeetinhallintapalvelut käyttö-liittymineen eurojärjestelmän yhteiseltä laitealustalta. 
 
Suomen Pankin TARGET2-maksujärjestelmäpalveluista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä pankkitoimintaosastoon (t2service@bof.fi), josta saa tarkempia tietoja palvelun pääsyehdoista ja sisällöstä.