Pankkitoiminta

Suomen Pankki on pankkien pankki. Se tarjoaa monenlaisia keskuspankkipalveluja kotimaisille rahoitusmarkkinaosapuolille. Osana eurojärjestelmää Suomen Pankki vastaa Euroopan keskuspankin rahapolitiikan toteuttamisesta Suomessa.

Suomen Pankki tarjoaa asiakkailleen yhdenmukaistetut maksujärjestelmä- ja likviditeetinhallintapalvelut sekä hoitaa Suomessa toimivien pankkien keskinäisiin saamisiin ja velkoihin siirtyviä katteensiirtoja EU-alueen keskuspankkien ylläpitämässä maksujärjestelmässä (TARGET2). 

Suomen Pankki vastaa oman rahoitusvarallisuutensa hoidosta ja riskien hallinnasta sekä EKP:lle luovutetun varanto-osuuden sijoittamisesta. Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden sijoittamisella tuetaan EKP:n rahapolitiikan toteuttamista ja varmistetaan riittävä euro- ja valuuttamääräinen likviditeetti kriisitilanteissa. 

Näillä sivuilla kuvataan lyhyesti Suomen Pankin pankkitoimintaa. Rahapoliittisiin operaatioihin, vakuushallintaan ja TARGET2-maksujärjestelmään liittyviä palveluja koskevat toimintaohjeet löytyvät Suomen Pankin säännöistä vastapuolille ja asiakkaille. 

Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille