Laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto ilmoitti 22. tammikuuta 2015 laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta (expanded asset purchase programme, EAPP). Ohjelman tavoitteena on edistää EKP:n hintavakaustavoitteen saavuttamista ja estää hitaan inflaation kautta pitkittymästä liikaa. EKP neuvosto päätti 8. joulukuuta 2016 jatkaa osto-ohjelmaa ainakin joulukuun 2017 loppuun saakka ja tarvittaessa pitemmällekin, kunnes EKP:n neuvosto katsoo inflaatiovauhdin palautuvan kestävästi tavoitteen mukaiseksi eli hieman alle 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.
 
Osto-ohjelman kuukausiostojen tahti oli aluksi keskimäärin 60 mrd. euroa (3/2015 - 3/2016), jonka jälkeen kuukausiostot nostettiin 80 mrd. euroon (4/2016 - 3/2017).  Joulukuussa 2016 EKP:n neuvosto päätti, että huhtikuusta 2017 lähtien kuukausiostojen tahti tulee olemaan keskimäärin 60 mrd. euroa.  
 
Laajennettu osto-ohjelma koostuu julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta (public sector purchase programme, PSPP), omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelmasta (asset-backed securities purchase program, ABSPP), katettujen joukkolainojen osto-ohjelmasta (covered bond purchase programme, CBPP3) ja yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta (corporate sector purchase programme, CSPP).
 
Suomen Pankki on mukana osto-ohjelmien toteuttamisessa. Suomen Pankin tekemien ostojen määrät käyvät ilmi sen taseesta. Kaikkien osto-ohjelmien ostomäärät viikoittain ja kuukausittain julkistetaan EKP:n verkkosivuilla.
 

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3)

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma aloitettiin lokakuussa 2014. Ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa pankkien liikkeeseen laskemia katettuja joukkolainoja ensi- ja jälkimarkkinoilta. Ostojen kohteena oleviin arvopapereihin sovelletaan luotto-operaatioissa käytettävien vakuuksien kelpoisuusehtoja.
 
Eurojärjestelmällä on ollut kaksi aiempaa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa vuosina 2009–2012.
 

Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelma (ABSPP)

Omaisuusvakuudellisten velkakirjojen osto-ohjelma aloitettiin marraskuussa 2014. Ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa yksinkertaisia ja läpinäkyviä omaisuusvakuudellisia arvopapereita ensi- ja jälkimarkkinoilta. Ostopäätökset tehdään eurojärjestelmän sisällä, ja ostoista vastaavat ulkoiset salkunhoitajat ja muutama kansallinen keskuspankki.
 

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma (PSPP)

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa eurojärjestelmä ostaa euroalueen valtioiden, valtiosidonnaisten laitosten ja yhteiseurooppalaisten instituutioiden sekä aluehallintojen liikkeeseen laskemia joukkolainoja. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ostavat pääasiallisesti oman maansa velkakirjoja ns. pääoma-avaimen mukaisesti eli suhteessa jäsenmaan talouden kokoon. Tällaisia ostoja on 80 % kaikista ostoista, ja niiden riskeistä vastaavat kansalliset keskuspankit itse. Loput 20 % ostoista tehdään yhteisellä riskillä, ja ne jakautuvat EKP:n tekemiin ostoihin sekä yhteiseurooppalaisten instituutioiden velkakirjojen ostoihin.
 

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma (CSPP)

EKP:n neuvosto päätti 10. maaliskuuta 2016 perustaa laajennettuun omaisuuserien osto-ohjelmaan sisällytettävän uuden ohjelman, jossa ostetaan yrityssektorin velkapapereita. Ostot alkoivat
8. kesäkuuta 2016. Ohjelman toteutuksesta vastaa eurojärjestelmän puolesta kuusi kansallista keskuspankkia Suomen Pankki mukaan lukien. EKP koordinoi toteutusta. 
 

Suomen Pankin EAPP-omistusten arvopaperilainaus

 
Suomen Pankin CBPP3-, CSPP- ja PSPP-omistukset ovat lainattavissa Euroclearin Securities Lending and Borrowing ja GC Access -lainausohjelmien kautta. Jälkimmäinen ohjelma korvasi kahdenvälisen PSPP-omistusten arvopaperilainauksen, jota järjestettiin Suomen Pankin arvopaperikaupankäynnin vastapuolille.
 
Automaattisessa Securities Lending and Borrowing -lainausohjelmassa noudatetaan Euroclearin asettamia yleisiä ehtoja. GC Access -lainausohjelmassa markkinaosapuolet voivat lainata arvopapereita niiden saatavuuden mukaan (open repo). Lainausohjelmassa sovelletaan Suomen Pankin asettamia lainausehtoja. Ohjelman transaktiot pyritään toteuttamaan niin, että niiden likviditeettivaikutukset ovat neutraalit.
 
Lainattavissa olevien CSPP- ja PSPP-arvopapereiden lista julkaistaan tällä sivulla viikoittain.
 
Lisätietoja lainausohjelmista voi tiedustella Euroclearilta ja Suomen Pankin EAPP-ryhmältä,
puh. +358 10 831 7021 ja sähköpostiosoite eapp(at)bof.fi.
 
Suomen Pankin lainattavissa olevien CSPP- ja PSPP-arvopapereiden lista (päivitetty 23.1.2017):

PSPP-ohjelman ISINit (csv)