Vastapuolet

Eurojärjestelmä toteuttaa markkinaoperaatiota rahapolitiikan vastapuolten kanssa ja sallii näille maksuvalmiusjärjestelmän käytön. Oikeus toimia rahapolitiikan vastapuolina on periaatteessa kaikilla rahoitusasemaltaan vakaina pidettävillä euroalueen vähimmäisvarantovelvoitteen alaisilla luottolaitoksilla. Käytännössä vastapuolten osallistumisoikeutta rajoittavat vaatimukset, joita kansalliset keskuspankit ja Euroopan keskuspankki ovat asettaneet vastapuolille varmistaakseen tehokkaan rahapolitiikan toteutuksen.

Suomalaiset pankit ja Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien tytärpankit sekä haarakonttorit voivat hakea oikeutta osallistua eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin Suomen Pankin kautta.