Keskuspankkiluoton vakuudet

Suomen Pankki tarjoaa vastapuolille ja asiakkaille rahoitusta vakuuksia vastaan. Saatavilla on päivänsisäistä luottoa maksuliikenteen sujuvuuden edistämiseksi sekä pidempiaikaista luottoa rahapolitiikan operaatioiden kautta.

Suomen Pankki tarjoaa päivänsisäisen luoton ja rahapolitiikan operaatioiden edellyttämien vakuuksien hallinnointipalveluja. Vakuuksien käyttöä on kuvattu tarkemmin Suomen Pankin säännöissä vastapuolille ja asiakkaille. Lisäksi TARGET2-asiakaspalvelu tarjoaa neuvontaa asiakkailleen sekä kotimaisten että ulkomaisten vakuuksien käytössä.

Suomen Pankki hyväksyy vakuuksiksi muiden euroalueen keskuspankkien tapaan koti- ja ulkomaisia arvopapereita sekä euroalueen yrityksille ja julkisyhteisöille myönnettyjä pankkilainoja. Vakuuksille on määritelty samat kelpoisuusehdot koko euroalueella. Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee vakuuskelpoisten arvopapereiden listan verkkosivullaan. Vakuudeksi hyväksytyistä pankkilainoista ei julkaista yksittäisiä tietoja, vaan keskuspankit pitävät sisäisiä rekistereitä omien vastapuolipankkiensa vakuutena käyttämistä pankkilainoista. Suomen Pankki ja muut keskuspankit arvostavat vakuudet EKP:n ohjeiden mukaisesti.