TARGET2-Securities

Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän TARGET2-Securities-hankkeeseen (T2S), jonka päämääränä on poistaa Euroopan alueelta arvopaperikaupan selvityksessä olevat kansalliset rajat luomalla yhteiseen laitealustaan perustuva palvelu. Samalla järjestelmä lisää selvityksen turvallisuutta.

Suomen Pankin pankkitoimintaosaston T2S-vastuut kuuluvat maksuliiketoimistolle, jonka rooli T2S-hankkeessa on kaksiulotteinen. Maksuliiketoimisto seuraa keskuspankin puolesta järjestelmän omistajan ja rahoittaja roolissa hankkeen kustannuksia ja hinnoittelua, edistymistä, hallintoa sekä juridista kehikkoa. Operatiivisessa roolissa maksuliiketoimisto vastaa Suomen Pankin puolesta järjestelmän monitoroinnista ja varajärjestelyistä, asiakkaiden perustiedoista sekä T2S-selvitysjärjestelmän, TARGET2-maksujärjestelmän ja vakuushallintajärjestelmän välisistä kytköksistä.

T2S-hankkeesta kerrotaan kattavasti EKP:n T2S-sivustolla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/html/index.en.html (englanniksi).

TARGET2-Securities logo