Varallisuuden hallinnointi

Suomen Pankki sijoittaa yhteensä noin 18 065 miljoonan euron varallisuutta, joka muodostuu pankin omasta rahoitusvarallisuudesta, EKP:lle luovutetusta valuuttavaranto-osuudesta ja Suomen Pankin eläkerahaston varallisuudesta. Vuoden 2014 lopussa Suomen Pankin oman rahoitusvarallisuuden arvo oli 16 438 miljoonaa euroa, Euroopan keskuspankille luovutettu varanto-osuus 954 miljoonaa euroa ja eläkerahaston varallisuuden arvo 673 miljoonaa euroa.

Suomen Pankki sijoittaa omaa rahoitusvarallisuuttaan turvallisesti ja tuottavasti pystyäkseen hoitamaan keskuspankille asetetut rahaviranomaistehtävät kaikissa olosuhteissa. Sijoitustoiminnalla turvataan rahoitusvarallisuuden arvo sekä pankin kyky tukea pankkijärjestelmän ja kansantalouden maksuvalmiutta. Pankin oman varallisuuden sijoitustoimintaa ohjaavat tavoitteet ovat turvallisuus, likvidiys ja tuotto.

Suomen Pankki vastaa myös Euroopan keskuspankille luovutetun varanto-osuuden sijoittamisesta EKP:n ohjeiden mukaan. EKP:n valuuttavaranto on jaettu hallinnoitavaksi eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille. Suomen Pankki ja Viron keskuspankki sopivat vuoden 2010 lopulla EKP:n valuuttavarannon hoidon yhdistämisestä sen jälkeen, kun Viro liittyi talous- ja rahaliittoon jäseneksi vuoden 2011 alusta lähtien. Suomen ja Viron yhteinen valuuttavaranto-osuus on dollarimääräinen, ja sitä on hoidettu vuoden 2011 alusta lähtien Suomen Pankissa. Varanto-osuuden hoidossa korostuvat erityisesti turvallisuus- ja likvidiystavoitteet. 

Suomen Pankin eläkerahaston tavoitteena on kehittää eläkevastuun katteena olevan omaisuuden hoitoa yleisten eläkevarojen hoitamista koskevien periaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet voivat poiketa keskuspankin rahoitusvarallisuuden sijoittamisen periaatteista.