EKP:n valuuttavaranto-osuus

Euroopan keskuspankin valuuttavaranto on jaettu hallinnoitavaksi eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille. EKP:n puolesta hallinnoitavat varannot koostuvat Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin määräisistä saamisista sekä kullasta. Valuuttavarannon hoidon lähtökohta on, että kukin kansallinen keskuspankki hoitaa yhden valuutan määräistä salkkua. Suomen Pankki ja Viron keskuspankki sopivat vuoden 2010 lopulla EKP:n valuuttavaranto-osuuksiensa hoidon yhdistämisestä sen jälkeen, kun Viro liittyi talous- ja rahaliittoon jäseneksi vuoden 2011 alusta lähtien. Yhdistetyistä valuuttavaranto-osuuksista muodostuu yksi sijoitussalkku, mikä tehostaa valuuttavarannon hoidon kokonaisuutta eurojärjestelmässä. Suomen ja Viron yhteinen valuuttavaranto-osuus on dollarimääräinen, ja sitä on hoidettu vuoden 2011 alusta lähtien Suomen Pankissa. Eurojärjestelmän mahdolliset valuuttainterventiot tehdään EKP:n varannolla, joten sijoittamisessa korostuvat turvallisuus- ja likvidiystavoitteet.

Sijoitusvaluuttojen osuudet eli ns. valuuttajakauma pidetään kiinteänä. Euroopan keskuspankki asettaa varannolle valuuttakohtaiset vertailusalkut tuottovertailua varten. EKP huolehtii myös varannon riskienhallinnasta. Euroopan keskuspankin valuuttavarannon arvo oli vuoden 2014 lopussa noin 60,5 miljardia euroa. Suomen Pankki hallinnoi EKP:n dollarimääräisestä varannosta osuutta, jonka arvo oli noin 954 miljoonaa euroa. Lisätietoa EKP:n valuuttavarannon hoidosta on saatavissa EKP:n vuosikertomuksesta.