Rahapolitiikka

Suomi on osa euroaluetta. Euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta huolehtii keskuspankkien muodostama eurojärjestelmä. Siihen kuuluvat euroalueen kansalliset keskuspankit ja Euroopan keskuspankki (EKP) Frankfurtissa. Eurojärjestelmän jäsenenä Suomen Pankki osallistuu euroalueen yhteisen rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen.

Eurojärjestelmän rahapolitiikan päätavoite on hintavakauden ylläpitäminen euroalueella ja siten euron ostovoiman suojeleminen. Hintavakaus on määritelty kuluttajahintojen alle kahden prosentin vuotuiseksi nousuksi, ja siihen pyritään keskipitkällä aikavälillä.

Rahapolitiikan keskeisiä välineitä ovat ohjauskorot. Ne vaikuttavat markkinakorkoihin ja kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Eurojärjestelmän ohjauskoroista päättää EKP:n neuvosto, jonka jäsenistä yksi on Suomen Pankin pääjohtaja. Rahapoliittiset päätökset perustuvat arvioihin euroalueen hintavakauteen kohdistuvista riskeistä.

Suomen Pankki julkaisee näkemyksensä maailman ja Suomen taloustilanteesta Euro & talous -lehdessä. Ennusteraportti julkaistaan kaksi kertaa vuodessa.


Rahapoliittisia päätöksiä

 

 Blogit

 
Rahapolitiikasta bloggaavat mm. Samu Kurri, Juha Kilponen ja Tuomas Välimäki.

 

HUOM! Uusia blogeja julkaistaan jatkossa Eurojatalous.fi -sivustolla.

 

 Muualla palvelussa

 
 

 Muualla verkossa