Rahoitusjärjestelmän vakaus

Suomen Pankin toiminnan tavoitteet rahoitusjärjestelmässä kiteytyvät kahteen avainsanaan: vakaus ja tehokkuus.
 
Rahoitusmarkkinoilla välitetään yksityisten ihmisten ja yhteisöjen ylimääräisiä varoja sellaisille yhteisöille ja yksityisille ihmisille, jotka tarvitsevat rahoitusta. Rahoitusta välitetään pankkien ja muiden luottolaitosten kautta sekä suoraan markkinoilla laskemalla liikkeeseen arvopapereita. Rahoitusjärjestelmän tehokas ja luotettava toiminta on tärkeää koko kansantaloudelle. Rahoituksen tehokas kohdentuminen ja rahoitusjärjestelmän vakaus edesauttavat taloudellista kasvua ja hyvinvointia.
 
Suomen Pankin lakisääteisenä tehtävänä on toimia vakaiden, luotettavien ja tehokkaiden rahoitus- ja maksujärjestelmien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Suomen Pankki pyrkii tunnistamaan rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat riskit ja osaltaan ennaltaehkäisemään rahoituskriisit. Keskuspankki vaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen rahoitus- ja maksuliikeoperaatioilla, analysoimalla vakausuhkia ja järjestelmien heikkouksia sekä osallistumalla järjestelmien kehittämiseen ja rahoituskriisejä ehkäisevien politiikkatoimien valmisteluun. Suomen Pankki tekee läheistä yhteistyötä muiden valvonta- ja sääntelyviranomaisten kanssa. Rahoitusjärjestelmän vakaudesta huolehtiminen, vakausvalvonta, on siten jaettu vastuu.
 
Maksu- ja selvitysjärjestelmät ovat välttämätön osa rahoitusjärjestelmän perusrakennetta. Maksujen luotettava ja tehokas siirtyminen maksajalta saajalle vähentää kaupankäynnistä aiheutuvia riskejä ja kustannuksia. Rahoitusmarkkinoiden perusrakenteeseen luetaan mukaan myös arvopaperikauppojen toteuttamiseen liittyvät järjestelmät.
 

Ajankohtaista

 

 Muualla palvelussa

 
 

 Muualla verkossa