Yhtenäinen euromaksualue (SEPA)

Vähittäismaksujärjestelmät ovat kehittyneet eri maissa kansallisten tarpeiden pohjalta. Maasta toiseen suoritettavia pieniä maksuja on ollut vähän, joten pankit ovat keskittyneet kehittämään kotimaisia maksujärjestelmiä mahdollisimman toimiviksi ja tehokkaiksi. Yhteisen talousalueen alettua muodostua on syntynyt kuitenkin tarve yhtenäisiin, koko alueen kattaviin maksamiseen liittyviin tuotteisiin, joilla kaikki yhteisen talousalueeseen kuuluvat voivat maksaa. Tästä hankkeesta käytetään nimitystä yhtenäinen euromaksualue  (Single Euro Payments Area, SEPA).

Yhteiset standardit, aiempaa nopeampi maksujen toimitus ja yksinkertaisemmat maksamiseen liittyvät prosessit tuovat hyötyä koko EU-alueen taloudelle. Merkittävin hyöty on maksamisen kokonaistehokkuuden lisääntyminen. Kilpailu lisääntyy, ja myös asiakkaat voivat kilpailuttaa pankkeja paremmin, kun kaikki alueen maksut toimitetaan samoilla standardeilla ja yhteisesti sovituilla pelisäännöillä. Tulevaisuudessa myös uusien maksamiseen liittyvien tuoteinnovaatioiden tulo markkinoille on todennäköisempää ja helpompaa, kun pelikenttä on monen pienen erilaisia standardeja käyttävän alueen sijasta yksi suuri markkina-alue.

SEPA-hankkeen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman automaattinen maksujen käsittely yhteisin standardein, sopia yhteisistä toimintatavoista, tehostaa sekä kotimaan- että ulkomaanmaksujen käsittelyä ja huolehtia kustannustehokkuudesta. SEPA-hanke kattaa kaikki käteisen ohella tärkeimmät maksutavat: tilisiirrot, korttimaksun ja suoraveloituksen. SEPA-tilisiirtoja on ollut mahdollista tehdä vuoden 2008 alusta. SEPA-suoraveloitukset alkoivat marraskuussa 2009. Suomessa perinteinen pankkikortti poistuu markkinoilta ja sitä korvaamaan tulevat kansainväliset ns. debit-kortit. Sekit eivät kuulu SEPAn piiriin. Monissa maissa vielä käytössä olevien sekkien määrää pyritäänkin vähentämään. Sekkejä käytetään pääasiassa kotimaanmaksuissa, ja niiden käsittely on suhteellisen kallista.

Eurooppalaisten pankkien yhteistyöelimessä Euroopan maksuneuvostossa (European Payments Council, EPC) on mukana eurooppalaisia pankkiyhdistyksiä ja joitakin kymmeniä pankkeja. Myös suomalaiset pankit osallistuvat tähän yhteistyöhön. Yhteistyöelin pyrkii tekemään yhteistyötä Euroopan komission ja EKPJ:n (Euroopan keskuspankkijärjestelmä) kanssa. Maksuneuvosto myös toimii tavallaan koko pankkisektorin yhteisenä päätöksentekoelimenä, vaikka sen päätökset eivät olekaan sitovia. Sillä on useita työryhmiä ja alatyöryhmiä, jotka keskittyvät maksamisen eri osa-alueisiin. Euroopan maksuneuvoston internetsivuilta löytyvät mm. kaikki SEPA-tuotteiden kuvaukset. Suomessa Finanssialan Keskusliitto on keskeinen toimija. Sen internetsivuilta löytyy paljon tietoa SEPAn suomalaisesta näkökulmasta.

SEPA käynnistyi tammikuussa 2008, mutta täydellisen yhtenäisen euromaksualeen toteutuminen on vielä kesken. Hankkeen etenemistä voi seurata Euroopan keskuspankin SEPA-sivuilta.

Mikä on SEPA?