Blogiarkisto

​Suomen Pankin blogit ovat siirtyneet 23.6.2015 alkaen Euro ja talous -sivustolle.

Blogit on saatavissa RSS-syötteenä:

http://www.eurojatalous.fi/fi/rss/blogit/

EU:n tuomioistuin linjasi EKP:n poikkeustoimet mandaatin mukaisiksi

18.6.2015 | Nieminen, Maritta

Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti 16.6.2015 antamassaan ennakkoratkaisussa1, että EKP ei ylittänyt mandaattiaan päättäessään rahapoliittisten suorien kauppojen ohjelmasta (Outright Monetary Transactions, OMT) vuonna 2012. Tuomioistuimen mukaan ohjelman puitteissa jälkimarkkinoilla tehtävillä valtion velkakirjojen ostoilla ei myöskään rikota julkisen sektorin keskuspankkirahoituksen kieltoa. Ratkaisun taustalla on Saksan perustuslakituomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö, jossa pyydettiin EU:n tuomioistuinta ottamaan kantaa siihen, annetaanko unionin perussopimuksissa EKP:lle oikeus ottaa käyttöön OMT:n kaltainen ohjelma, kuuluuko ohjelma EKP:n toimivaltaan ja onko ohjelma sopusoinnussa julkisen sektorin keskuspankkirahoituskiellon kanssa.

Merkittävimpien pankkien kestävyyttä tulisi parantaa Suomessakin

17.6.2015 | Topi, Jukka

Suomen pankkijärjestelmä on yksi Euroopan keskittyneimmistä, ja suurimmat pankit ovat erityisen merkittäviä rahoituksen välittymisen kannalta Suomessa. Näiden rakenteellisten tekijöiden vuoksi pankkikriisien kustannukset voisivat olla Suomessa tavanomaistakin suuremmat. Jottei rahoituksen välittyminen vaarantuisi, pankkisektorin riittävä riskinsietokyky on tärkeää varmistaa kaikissa olosuhteissa. Riskinsietokykyä voidaan tukea ns.

Aihealue: Vakaus | 0 kommenttia »

Käteinen pysyy vielä pitkään

16.6.2015 | Takala, Kari

Viime aikoina on esitetty useita kannanottoja käteisen rahan poistamiseksi maksuvälineenä. Tanskassa velvollisuus ottaa käteistä vastaan esimerkiksi vaatekaupoissa ja ravintoloissa lakkaa lähivuosina käteisen kustannusten vuoksi. Ruotsissa käteisen poistamisen puhemiehenä on esiintynyt Abba-yhtyeen Björn Ulvaeus. Käteisestä luopumista on esittänyt myös Harvardin professori Kenneth Rogoff lähinnä tehokkaamman rahapolitiikan mahdollistamiseksi.

Yhteistyö luo perustan kilpailulle maksupalveluissa

3.6.2015 | Kemppainen, Kari

Perinteisesti ajatellaan, että kilpailu on paras keino edistää markkinoiden tehokasta toimintaa. Kuitenkin esimerkiksi maksupalveluiden tuotannossa markkinoiden tehokasta ja syrjimätöntä toimintaa voidaan edesauttaa myös avoimella ja läpinäkyvällä yhteistyöllä. Maksupalvelumarkkinoiden erityispiirre on se, että palvelujen tarjoajat kilpailevat keskenään tarjotessaan asiakkailleen erilaisia maksuvälineitä ja palveluja, mutta samanaikaisesti palveluntarjoajat toimivat usein yhteistyössä standardien luomisessa ja maksujärjestelmissä.

Innovaatiot muovaavat maksamisen pelikenttää

8.5.2015 | Kemppainen, Kari

Maksamisen markkinoilla eletään murrosvaihetta. Uusia innovatiivisia maksutapoja ja uusia toimijoita on tullut ja on tulossa markkinoille. Innovaatioita tuottavat niin pienet start up -yritykset kuin myös Applen ja Googlen kaltaiset suuryritykset muilta toimialoilta. Erilaisia maksutapoja onkin markkinoilla jo suuri kirjo, joten valinnanvaraa käyttäjillä – kauppiailla, yrityksillä ja kuluttajilla – riittää.

Entä jos palkkamaltti ei riitä?

6.5.2015 | Kajanoja, Lauri

Jos palkat ovat Suomessa nousseet liikaa suhteessa muihin maihin, miten kilpailukyky voidaan palauttaa? Pelkkä palkkamaltti lievittää nyt ongelmaa hyvin hitaasti, koska muissakin maissa palkkojen odotetaan nousevan vain vaimeasti lähivuosina. Palkkamaltin lisäksi käytettävissä on muitakin keinoja. Tässä kirjoituksessa käyn niitä läpi. En ota kantaa siihen, mitä keinoja tulisi käyttää, vaan esitän arvioita niiden vaikutuksista.

Lähtölaskenta T2S:n käyttöönottoon

23.4.2015 | Ripatti, Kirsi

Harmonisaation on jo pidempään nähty olevan keino tehostaa arvopaperikaupan jälkeisiä toimia eli selvitystä ja toimitusta. Nyt on vain noin kaksi kuukautta jäljellä siihen, kun yksi eurojärjestelmän suurimmista infrastruktuurihankkeista, T2S, näkee päivänvalon ja on osaltaan valmiina vastaamaan harmonisaation haasteisiin. T2S on eurojärjestelmän tarjoama palvelu eurooppalaisille arvopaperikeskuksille, jotka vastaavat arvopaperiselvityksestä sijaintimaassaan.

Julkisten menojen lisäys syrjäyttää yksityistä kysyntää

21.4.2015 | Kilponen, Juha

Keynesin usein siteeratussa analyysissa finanssipolitiikan kerroinvaikutus syntyy tulojen kierrosta kansantaloudessa. Kun julkisia menoja lisätään määrällä, joka on prosenttiyksikön verran bruttokansantuotteesta, kansantalouden kokonaiskysyntä lisääntyy välittömästi tällä summalla. Yritykset ja työntekijät, joiden tulot kasvavat vastaavalla summalla, säästävät osan ja kuluttavat loput. Kokonaiskysyntä jatkaa näin kasvuaan kulutuskysynnän kasvun kautta, mikä puolestaan on jälleen tuloa joillekin taloudenpitäjille.

Aktiivinen rahapolitiikka voi estää taloutta joutumasta epätoivottuun tasapainoon

16.4.2015 | Kortela, Tomi

Tyypillisesti ekonomistit olettavat, että taloudella on yksi tasapainotila, jota kohti talous liikkuu pitkällä aikavälillä. Talouden ajaa pois tasapainosta sen kohtaamat yllättävät muutokset, joita kutsutaan sokeiksi. Talouden kohtaamat sokit ja niihin liittyvä talouden dynamiikka aiheuttavat lasku- ja noususuhdanteita, mutta nämä ovat ohi meneviä ilmiöitä ja lopulta talous palautuu kohti tasapainoa.

IMF ennustaa talouskasvua euroalueelle ja Suomelle

15.4.2015 | Toivanen, Mervi

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) juuri julkaistun ennusteen mukaan euroalueen ja Suomen talousnäkymät ovat aikaisempaa positiivisemmat. Euroalueen talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna 1,5 prosenttia ja Suomen 0,8 prosenttia. Euroalueella kasvua tukevat öljyn hinnan aleneminen, matala korkotaso ja euron heikkeneminen. Euroopan keskuspankin (EKP) elvyttävä rahapolitiikka ja laajennettu osto-ohjelma ovat keventäneet rahoitusoloja ja siten parantaneet talouskasvun edellytyksiä.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Seuraavat 
 

 Blogin kommentointi

 

Blogissa julkaistaan blogin aiheeseen liittyviä kommentteja. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen tapahtuu arkisin virka-aikana.

Kommentit julkaistaan joko sellaisinaan tai jätetään julkaisematta. Lainvastaiset, epäasialliset ja hyvän tavan vastaiset kommentit jätetään julkaisematta.

Blogin ylläpidosta ja toimittamisesta vastaa Suomen Pankin viestintäyksikkö, blogit(at)bof.fi.

 

 Blogikirjoittajat

 
 

 Aihealueet