SUOMEN PANKKI
Uutinen
15.12.2016

Valvontaelimeen nimitetty uusi jäsen

​Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on nimittänyt EKP:n uudeksi edustajaksi yhteisen valvontamekanismin valvontaelimeen Pentti Hakkaraisen, joka toimii tällä hetkellä Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajana ja Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajana. Hakkarainen aloittaa uudessa tehtävässään helmikuussa.

Valvontaelin vastaa EKP:n pankkivalvontatehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta, ja se esittää EKP:n neuvoston hyväksyttäväksi valmiita päätösluonnoksia.

Valvontaelimessä on edustajat kaikista 19 kansallisesta toimivaltaisesta viranomaisesta. Valvontaelimen puheenjohtaja on Danièle Nouy ja varapuheenjohtaja Sabine Lautenschläger, joka on myös EKP:n johtokunnan jäsen. Lisäksi EKP:llä on valvontaelimessä neljä edustajaa. Tällä hetkellä EKP:n edustajia ovat Julie Dickson, Luc Coene ja Ignazio Angeloni, ja neljänneksi edustajaksi nimitetään siis Pentti Hakkarainen.

 

 Arkisto

 
 

 Jaa sivun sisältö