SUOMEN PANKKI
Lehdistötiedote nro 15
15.5.2014

Vaisu talouskehitys altistaa Suomen rahoitusjärjestelmän riskeille

​Euroopan rahoitusmarkkinat ovat edelleen vakautuneet ja rahoituksen saatavuus on parantunut. Tämä on helpottanut valtioiden velkaongelmien hoitoa sekä pankkien varainhankintaa. Eurooppalainen pankkiunioni on keskeisessä asemassa turvattaessa rahoitusmarkkinoiden vakautta pidemmällä aikavälillä. ”Kansainvälinen markkinatilanne on parantunut, mutta Suomen talouden näkymien samanaikainen heikentyminen altistaa rahoitusjärjestelmän riskeille”, sanoi Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen tänään Euro & talous  julkaisun tiedotustilaisuudessa. 

Pitkään hitaana jatkuva talouskasvu lisää myös herkkyyttä ulkoisille sokeille. ”Matala korkotaso ja runsas likviditeetti voivat pitkään jatkuessaan aiheuttaa vääristymiä rahoitusmarkkinoilla. Mahdollisten riskien kasvua tulee seurata huolellisesti”, totesi varapuheenjohtaja Hakkarainen.

Suomessa yritysten ja kotitalouksien velanhoitokyky on säilynyt keskimäärin hyvänä.”Kotitalouksien velkaantumisen ja asuntojen hintojen nousun tasaantuminen on myönteistä, mutta korkea velka- ja hintataso tekee kokonaisuudesta haavoittuvan”, sanoi varapuheenjohtaja Hakkarainen. Negatiiviset talousyllätykset yhdistettynä asuntojen hintojen laskuun heikentäisivät kotitalouksien kulutuskäyttäytymisen kautta talouden haurasta kehitystä. Sama vaikutus olisi korkojen nousulla. Tämä ei muodosta välitöntä vakausuhkaa pankeille vaan riskin reaalitaloudelle.

Suomen talouden läpikäydessä sekä rakenteellisia että suhdanneluonteisia ongelmia on tärkeää varmistaa, että rahoitusjärjestelmä toimii tehokkaasti ja luo edellytyksiä talouden elpymiselle. Samanaikaisesti on huolehdittava rahoitusjärjestelmän riskinkantokyvystä ennakoitua heikommassakin taloustilanteessa. ”Viranomaisten välineiden järjestelmäriskien torjuntaan tulee olla riittäviä ja kansainvälisesti vertailukelpoisia. Valmiudet ja oikeudet niiden käyttämiseen on syytä luoda ajoissa”, painotti Hakkarainen.

Suomessa pankkien riskienkantokyky on kokonaisuudessaan säilynyt hyvänä ja tuloskunto tasaisena. Matala korkotaso ja lainakannan kasvun hidastuminen koettelevat kuitenkin kannattavuutta. Sääntelyuudistukset ovat ajoittuneet orastavan kasvun kauteen, mutta Suomessa uudistusten edellyttämät lisätoimet ja mahdolliset kustannusvaikutukset ovat olleet pankkien hyvän vakavaraisuuden ansiosta vähäisempiä kuin useissa muissa maissa.  

Yritysrahoituksen saatavuus on säilynyt Suomessa kyselyiden mukaan verrattain hyvänä. Lisäksi rahoituksen lähteiden monipuolistamiselle on luotu edellytyksiä. Kuitenkin yritysluototuksen ehtojen kiristymisestä esitetään kritiikkiä. On tärkeää varmistaa, että pankkien välillä on riittävää kilpailua yritysluototuksessa ja rahoituksen saatavuus toimii.

Pankkiunionin avulla valvonta ja kriisinratkaisu saadaan samalle maiden rajat ylittävälle tasolle kuin rahoituslaitosten todellinen toiminta.”Pankkiunionin käynnistyminen on merkittävä edistysaskel Euroopassa”, tähdensi Hakkarainen. Pankkien kriisinratkaisussa on tärkeää soveltaa sijoittajanvastuuta johdonmukaisesti, jotta rahoitusmarkkinoiden häiriöiltä ja veronmaksajien kustannuksilta vältyttäisiin.”Edellytykset on luotu valvonnan ja kriisinratkaisun toimivuudelle käytännössä.”

Euro & talous 2/2014: Rahoitusjärjestelmän vakaus

Esityskalvot (PPT)

Esityskalvot (PDF)