SUOMEN PANKKI
Lehdistötiedote nro 29
30.12.2013

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot ajalle 1.1.–30.6.2014

Korkolain mukainen viitekorko on 0,5 % ajalle 1.1.–30.6.2014. Viivästyskorko tälle ajanjaksolle on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).
 
Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin.
 
Korkolain (340/2002) mukaan viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on korko, jota Eu-roopan keskuspankki on soveltanut viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotis-kauden ensimmäistä kalenteripäivää ja joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään puoleen prosenttiyksik-köön. Tätä viitekorkoa sovelletaan seuraavan kuuden kuukauden ajan.
 
Lisätietoja saa Suomen Pankin viestinnästä, puh. 010 195 701.
 

 Arkisto

 
 

 Muualla verkossa