ERM II

Euroopan valuuttajärjestelmä EMS ja siihen sisältynyt valuuttakurssimekanismi ERM korvattiin talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alettua 1.1.1999 valuuttakurssimekanismi ERM II:lla.

ERM II tarjoaa euroalueeseen kuulumattomille EU-maille mahdollisuuden kytkeä valuuttansa euroon. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta maiden odotetaan liittyvän järjestelmään ennemmin tai myöhemmin.

ERM II:een osallistuvan jäsenmaan valuutalle sovitaan keskuskurssi suhteessa euroon. Keskuskurssi on kiinteä, mutta sitä voidaan muuttaa yhteisesti sopien. Valuuttakurssi voi vaihdella vaihteluvälin mukaisesti keskuskurssin molemmin puolin. Tavanomainen vaihteluväli on ±15 %, mutta tapauskohtaisesti voidaan sopia kapeammastakin vaihteluvälistä. Vaihteluvälin rajoilla EKP ja järjestelyyn osallistuvan maan kansallinen keskuspankki tukevat valuuttakurssia interventioilla automaattisesti ja rajoittamattomasti. Interventio voidaan kuitenkin keskeyttää, jos se on ristiriidassa EKP:n päätavoitteen eli hintavakauden kanssa.

Kreikka osallistui ERM II:een ennen liittymistään euroalueeseen 1.1.2001. Tanska oli sen jälkeen ainoa ERM II:een osallistuva maa. Tanskan kruunun keskuskurssi on 7,46038 kruunua ja vaihteluväli ±2,25 %.

Euroopan unioniin liittyi 1.5.2004 kymmenen uutta jäsenvaltiota: Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia. Bulgaria ja Romania liittyivät EU:hun 1.1.2007. Uudet jäsenvaltiot voivat ottaa euron käyttöön vasta, kun ne täyttävät tietyt, pääosin taloudelliset kriteerit, jotka koskevat pysyvää hintavakautta, julkisen talouden terveyttä, valuuttakurssien vakautta ja pitkien korkojen lähentymistä. Samojen kriteerien täyttymistä edellytettiin myös nykyisiltä euroalueen jäsenvaltioilta.

Viro, Liettua ja Slovenia liittyivät ERM II:een 27.6.2004, Kypros, Latvia ja Malta 29.4.2005 ja Slovakia 25.11.2005. Liityttyään euroalueeseen Slovenia (1.1.2007), Kypros ja Malta (1.1.2008) sekä Slovakia (1.1.2009) eivät enää kuulu ERM II:een.

Tšekki, Unkari, Puola, Bulgaria, Romania, Ruotsi ja Iso-Britannia ovat toistaiseksi ERM II:n ulkopuolella.