Arvopaperit

Mistä saan arvopaperimarkkinoihin (esim. markkinoiden kehitys, indeksit, ulkomainen omistus) liittyvää tilastotietoa?

Arvopaperitilastoja löytyy Suomen Pankin internetsivujen Tilastot-sivustolta kohdasta Arvopaperitilastot. Tällä sivustolla on mm. indeksejä, tilastoja arvopapereiden ja joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusta, pörssiosakkeiden markkina-arvosta, vaihdosta ja ulkomaalaisomistuksesta sekä rekisteröityjen sijoitusrahastojen koosta ja nettomerkinnöistä. Lisäksi sivustolta löytyvät arvopaperisijoitusten nettopääomavirtatiedot. Myös pörssin sivuilta löytyy tietoja arvopapereista.
 

Omistan osakkeita. Mistä saan tietoa esim. osinkojen maksuista?

Euroclear Finland vastaa kotimaisten ja ulkomaisten arvopapereiden käsittelystä rekisteri- ja selvitysjärjestelmissä. Euroclear Finlandin internetsivuilta löytyy tietoa muun muassa osingonmaksuista kohdasta "Muut palvelut" -> "Palvelut Suomessa" -> "Osingonmaksut".
 

Mistä saan tietoa ja kuinka pystyn vertailemaan helposti pohjoismaisia pörssi-indeksejä?

Tietoa pörssi-indekseistä, osakekursseista ja paljon muusta löytyy NASDAQ OMX:n internetsivuilta.
 

Tiedotusvälineissä on runsaasti ilmoituksia erilaisista sijoitus- ja säästämistuotteista. Uutisissa on kerrottu myös huijareista, jotka houkuttelevat sijoittajia. Mistä saan puolueetonta tietoa eri tuotteista ja niihin liittyvistä riskeistä?

Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Finanssivalvonta antaa ohjeita säästäjille, sijoittajille ja vakuutuksenottajalle internetsivustollaan kohdassa "Tietoa säästäjälle, sijoittajalle ja vakuutuksenottajalle".